Kỳ họp thứ 6 của Hội đồng tập trung vào 2 nội dung: Tổng kết công tác năm 2022, xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; thảo luận góp ý vào hai dự thảo Báo cáo tư vấn của Hội đồng về chính sách xã hội và đội ngũ trí thức.

leftcenterrightdel
GS, TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại kỳ họp.

 

leftcenterrightdel
 Quang cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, các ý kiến tham luận thống nhất đánh giá: Năm 2022, Hội đồng đã bám sát chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, hoàn thành đúng tiến độ xây dựng 5 Báo cáo tư vấn trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các nhiệm vụ thường xuyên khác cũng được hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ, chủ động, tích cực phối hợp hiệu quả với các cơ quan, chuyên gia, nhà khoa học trong tổ chức triển khai nghiên cứu và đã hoàn thành 18/18 chuyên đề phục vụ công tác học tập, nghiên cứu lý luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII… 

Các ý kiến cũng phân tích rõ hơn một số vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra hiện nay về chính sách xã hội và quản lý phát triển xã hội bền vững; làm rõ vấn đề lý luận và thực tiễn qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X; dự báo tình hình, bổ sung một số nội dung, quan điểm chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá để tiếp tục xây dựng và sử dụng đội ngũ trí thức trong tình hình mới. 

Tin, ảnh: VIỆT HÀ