Trình bày Tờ trình về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội đã chỉnh lý dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và gửi xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội; gửi văn bản đề nghị các cơ quan hữu quan hoàn thiện hồ sơ tài liệu của Kỳ họp thứ 5 để gửi đại biểu Quốc hội đúng thời gian quy định.

Đến nay, Tổng Thư ký Quốc hội đã nhận được ý kiến góp ý của 63 Đoàn đại biểu Quốc hội và một số đại biểu Quốc hội; các ý kiến cơ bản nhất trí với dự kiến chương trình, đồng thời đề nghị một số vấn đề cụ thể.

leftcenterrightdel

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Nhất trí với dự kiến chương trình

Chính phủ cũng tiếp tục đề nghị bổ sung một số nội dung vào dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 5. Đó là dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh; việc tiếp tục phân bổ vốn đầu tư công trung hạn và vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; về giảm thuế giá trị gia tăng; việc điều chỉnh bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Đáng chú ý, đối với 3 dự án luật gồm: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Đường bộ đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp chuyên đề tháng 4-2023 và thấy rằng hồ sơ tài liệu cơ bản bảo đảm theo quy định, đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Tuy nhiên, nội dung này đang chờ xin ý kiến Bộ Chính trị. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội xem xét, quyết định; nếu Quốc hội đồng ý bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 (tại Kỳ họp thứ 5) thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ bổ sung vào chương trình kỳ họp trình Quốc hội xem xét, thảo luận.

Do đó, trong dự kiến chương trình kỳ họp trình Quốc hội thông qua tại phiên họp trù bị chưa thể hiện 3 dự án luật này.

Tăng thời gian báo cáo Luật Đất đai sửa đổi

Mặt khác, trên cơ sở nghiên cứu các ý kiến góp ý, căn cứ tình hình thực tế, cân nhắc thời gian, cách thức tiến hành kỳ họp và yêu cầu riêng đối với một số nội dung, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường dự kiến tiếp thu, điều chỉnh thứ tự, thời điểm, thời gian xem xét một số nội dung cho phù hợp.

Trong đó, tăng thời gian trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); bố trí phát thanh, truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội 3 nội dung về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024; Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 3 và thứ 4 của Quốc hội... 

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, việc bố trí kỳ họp thành 2 đợt, trong đó ấn định thời gian của đợt 1 (kết thúc ngày 10-6) để cơ bản thảo luận xong các nội dung và các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan hữu quan có thời gian cho việc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết trong khoảng 1 tuần nghỉ giữa 2 đợt; đồng thời, cũng tạo điều kiện để các vị đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm giải quyết các công việc ở bộ, ngành, địa phương. Trường hợp kết thúc đợt 1 vào ngày 3-6 thì chưa thể thảo luận xong các nội dung trình Quốc hội thông qua.

"Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội do hiện nay dịch bệnh đã được kiểm soát tốt, đồng thời là để bảo đảm điều kiện tiến hành các phiên họp về nhân sự, việc biểu quyết các nội dung của kỳ họp", Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ.

Như vậy, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 22 ngày; khai mạc vào ngày 22-5-2023 và dự kiến bế mạc vào ngày 23-6-2023. Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Kỳ họp tiến hành theo 2 đợt, trong đó có bố trí Quốc hội làm việc 2 ngày thứ bảy tại đợt 1.

Cụ thể: Đợt 1 là 17 ngày: Từ ngày 22-5 đến ngày 10-6-2023; đợt 2 là 5 ngày: Từ ngày 19-6 đến ngày 23-6-2023.

Trong trường hợp 3 dự án là Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Đường bộ được trình Quốc hội thì thời gian của Kỳ họp thứ 5 sẽ được bố trí dài hơn.


Bế mạc Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phiên họp thứ 23 Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã bế mạc cùng ngày. Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, sau 4,5 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội không chỉ hoàn thành 17 nội dung dự kiến mà còn giải quyết thêm 2 nội dung bổ sung. Từng nội dung đều đã có kết luật cụ thể, đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội rà soát để sớm ban hành thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Sau 4,5 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thành, giải quyết được các nội dung đề ra và hai nội dung bổ sung. 

Đến nay, về cơ bản, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến các nội dung dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Bên cạnh đó, vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, để có thẩm tra chính thức. Do đó, đề nghị Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội rà soát để thẩm tra chính thức các nội dung, bảo đảm hoàn thiện hồ sơ tài liệu để gửi các đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngay sau phiên họp này, Tổng Thư ký Quốc hội rà soát và có văn bản thông báo các việc còn chậm và nêu rõ thời hạn cuối cùng để giao việc cho các cơ quan hữu quan, cả cơ quan trình và cơ quan thẩm tra.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ nguyên tắc là không xem xét, không đưa vào chương trình kỳ họp các nội dung quá thời hạn, không đủ điều kiện để bảo đảm kỷ luật thực hiện quy định của pháp luật.

THẢO NGUYÊN