Các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước (đơn vị Khối trưởng Khối thi đua); Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Phạm Quốc Hưng, Phó chánh án Toà án Nhân dân tối cao (đơn vị Khối phó Khối thi đua) đồng chủ trì hội nghị. Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo trung tâm tại hội nghị cho thấy: Trong năm 2023, thông qua việc hưởng ứng và tổ chức các phong trào thi đua theo chỉ đạo của Khối thi đua, nhiều lĩnh vực công tác của các bộ, ngành trong Khối đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, đạt được kết quả tốt, khẳng định vai trò tích cực của việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Công tác TĐKT ở từng thành viên trong Khối đã có nhiều đổi mới. Việc chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác TĐKT đã được lãnh đạo ở từng bộ, ngành quan tâm chỉ đạo quyết liệt.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. 
leftcenterrightdel
 Trung tướng Lê Quang Minh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lê Quang Minh cho biết: Đối với Quân đội, phát huy kết quả những năm trước, Phong trào Thi đua Quyết thắng trong toàn quân được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy, Hội đồng TĐKT các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là: Thông qua phong trào thi đua, Quân đội đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng và Nhà nước về quân sự, quốc phòng; làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình, từ đó đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp trong việc hoạch định các chính sách, đối sách xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống; thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất.

leftcenterrightdel
Trung tướng Lê Quang Minh nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm toán nhà nước.

Bên cạnh đó, sức mạnh tổng hợp, chất lượng, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội được nâng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn; bảo đảm an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Nhiều phong trào, chương trình, đề án, mô hình của Quân đội được thực hiện có hiệu quả, có sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội như các mô hình: “Thầy giáo quân hàm xanh”, “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Xuân biên cương-Tết hải đảo”… Qua đó, góp phần tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

leftcenterrightdel
Các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua ký kết giao ước thi đua.

Trung tướng Lê Quang Minh cho rằng, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quan tâm, làm tốt một số vấn đề cơ bản như: Tập trung quán triệt, phổ biến, tuyên truyền về các quy định của Luật TĐKT năm 2022, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31-12-2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐKT nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng; tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các mô hình mới, hiệu quả, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị; quan tâm, thực hiện tốt công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, thực chất…

Tin, ảnh: TRẦN ANH MINH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.