Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ...

Cùng dự có đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương và đại diện một số bộ, ngành liên quan; lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và đại biểu các sở, ngành Thành phố...

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Văn Nên gặp gỡ các đại biểu. 
leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa gặp gỡ các đại biểu. 

Phát biểu định hướng tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết: Gần 40 năm đổi mới, đặc biệt là 10 năm gần đây, nhận thức mới về sự phát triển văn hóa xã hội, bao gồm phát triển chủ trương, chính sách giải quyết các vấn đề về kinh tế, xã hội, con người Việt Nam có nhiều thay đổi. Do đó, đoàn khảo sát, đánh giá về sự phát triển nhận thức, tư duy sáng tạo, đột phá về lý luận cơ bản và các chủ trương, cơ chế, chính sách giải quyết các vấn đề văn hóa, xã hội; thực trạng phát triển văn hóa, xã hội trên địa bàn Thành phố, nhất là thực trạng về thể chế hóa các quan điểm của Đảng, nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, con người Việt Nam từ năm 1986 đến nay; thành tựu, bài học đặt ra trong phát triển văn hóa, xã hội, con người Việt Nam; thảo luận, đề xuất những giải pháp đột phá trong thời gian tới..

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Văn Nên và các đồng chí chủ trì buổi làm việc. 
leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại định hướng nội dung khảo sát. 

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, tổng kết đánh giá phải có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tính khoa học, không rơi vào chủ nghĩa kinh nghiệm, bảo đảm khách quan, nhìn thẳng sự thật, đánh giá đúng sự thật…; khơi dậy và lan tỏa khát vọng, ý chí của Đảng, của nhân dân về xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc...

Theo báo cáo của Thành ủy TP Hồ Chí Minh, sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đặc biệt là xây dựng và phát triển văn hóa, con người, TP Hồ Chí Minh đã vươn tầm phát triển, đạt nhiều thành tựu nổi bật về văn hóa, xã hội.

leftcenterrightdel
 Phó thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu trao đổi các nội dung khảo sát.

Cụ thể, tư duy lý luận về phát triển văn hóa Thành phố có bước phát triển khá rõ; nhận thức về văn hóa của các cấp, các ngành, trong nhân dân ngày càng nâng lên; phong trào xây dựng môi trường văn hóa trong từng gia đình, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cộng đồng xã hội theo các tiêu chí văn minh - sạch đẹp - an toàn, kết hợp với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng được chú trọng; đời sống và mức hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân Thành phố ngày càng phong phú, đa dạng. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, văn hóa gia đình, giá trị chuẩn mực đạo đức con người mới được triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, có nhiều khởi sắc; thông tin đại chúng có bước phát triển mạnh mẽ…

leftcenterrightdel

 Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh thảo luận tại buổi làm việc.

Công tác chăm lo đối tượng chính sách, người có công, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, nhất là những trường hợp gia đình neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn luôn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm, thực hiện thường xuyên, liên tục, huy động nhiều nguồn lực xã hội chăm lo đến từng cá nhân, hộ gia đình…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Nên chia sẻ: Đảng bộ TP Hồ Chí Minh nhận thức rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của việc phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng con người đồng bộ với việc phát triển kinh tế. Những thành tựu ở các lĩnh vực kinh tế, xã hội trong 40 năm qua của Thành phố có các thành tựu nổi bật về văn hóa, xã hội và xây dựng con người. Đã có nhiều sách, bài viết của các chuyên gia, nhà nghiên cứu viết về văn hóa, con người TP Hồ Chí Minh. Đây là kho tàng quý giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn hệ giá trị văn hóa xuyên suốt chặng đường phát triển của TP Hồ Chí Minh… Khẳng định nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội và con người TP Hồ Chí Minh theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, hội nhập quốc tế, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh đến việc giữ gìn bản chất, cốt cách vốn có, sự hội tụ văn hóa của 54 dân tộc anh em, nơi giao hòa văn hóa của nhiều quốc gia trên thế giới; đồng thời cần tiếp tục khai thác các nguồn lực văn hóa tinh thần để tạo thành sức mạnh nội sinh

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi làm việc. 
leftcenterrightdel
Đoàn công tác và lãnh đạo TP Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm. 

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, nhấn mạnh: Phát triển văn hóa, xã hội và xây dựng con người là chủ trương lớn, thống nhất, xuyên suốt của Đảng. Sau cuộc làm việc hôm nay, đoàn công tác sẽ cùng TP Hồ Chí Minh nghiên cứu sâu, kỹ các thành tựu, hạn chế trong suốt quá trình phát triển vừa qua; từ đó, không ngừng đổi mới tư duy, nhận thức về tầm quan trọng của văn hóa, con người trong sự phát triển chung. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa mong qua tổng kết, TP Hồ Chí Minh sẽ đề ra được những giải pháp đột phá, có tính ứng dụng cao, không chỉ áp dụng ở Thành phố mà còn cho cả nước…

Tin, ảnh: CHÂU GIANG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.