Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại Hà Nội kết nối với 9 điểm cầu tỉnh ủy, thành ủy tham gia thí điểm.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu đã bấm nút, chính thức khai trương “Hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet” tại địa chỉ: https://lyluanchinhtri.dcs.vn/.

Hệ thống thí điểm được triển khai sẽ đẩy mạnh một bước tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện, nâng cao lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở nói riêng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng, hệ thống chính trị nói chung. Góp phần đổi mới phương pháp phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên phù hợp với xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời, khuyến khích cán bộ, đảng viên ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng lực tự nghiên cứu, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

leftcenterrightdel

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại lễ khai trương.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự lễ khai trương.

Để hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet đi vào vận hành hiệu lực, hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cơ quan đơn vị cần nhận thức sâu sắc việc phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet là một xu hướng tất yếu, khách quan, đáp ứng yêu cầu phát triển của thực tiễn, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng.

Kiến thức lý luận chính trị đưa vào phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật phải phù hợp với đối tượng, phục vụ hiệu quả mục tiêu làm sáng tỏ đường lối, quan điểm của Đảng, tạo sự đồng thuận trong Đảng và xã hội. Khai thác tối ưu các thành tựu công nghệ trong ứng dụng thí điểm hệ thống, nhằm đạt hiệu quả việc phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu bấm nút, chính thức khai trương “Hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet” .
leftcenterrightdel
Ban Tuyên giáo Trung ương giao ban, tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở năm 2023.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị được lựa chọn thí điểm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện hệ thống thí điểm; phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác học tập lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên; lấy kết quả việc phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị là một trong các tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Chiều cùng ngày, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức giao ban, tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở năm 2023. Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày. Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận những thuận lợi, khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở thời gian tới.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.