leftcenterrightdel
 Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó chủ tịch, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Hội CCB Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá: 5 năm qua, Ban Chỉ đạo 35 Hội CCB Việt Nam và các cấp hội thực hiện nghiêm túc việc quán triệt nội dung Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị và lồng ghép vào các chương trình tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác hội, công tác tư tưởng vào các hội nghị. Hội CCB Việt Nam thường xuyên nắm bắt, phản ánh kịp thời tư tưởng, dư luận xã hội nói chung và trên không gian mạng nói riêng của cán bộ, hội viên CCB và các tầng lớp nhân dân, nhất là những sự kiện nhạy cảm, những vấn đề thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội…; phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, nhất là ở cơ sở trong công tác tuyên truyền, nắm tình hình dư luận xã hội; chú trọng việc cung cấp thông tin thời sự; đính chính các thông tin sai trái, âm mưu của các thế lực thù địch để cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân có cách nhìn đúng, nhận diện sâu hơn các âm mưu, thủ đoạn chống phá, nhất là trên Internet, mạng xã hội. Từ đó nâng cao trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh với các thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

leftcenterrightdel

 Các đại biểu tham luận tại hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị, các đại biểu chỉ ra những hạn chế trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong 5 năm qua; chỉ ra nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm có ý nghĩa thiết thực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Trên cơ sở lắng nghe các ý kiến tham luận, phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Khuất Việt Dũng nhấn mạnh: Trên cơ sở thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp đã được trình bày trong dự thảo Báo cáo sơ kết, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới, các cấp hội cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu, đó là: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, Thường vụ, Thường trực các cấp hội và cấp ủy địa phương; sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị sâu rộng đến toàn thể cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân.

Các cấp hội tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị; chủ động, kịp thời tham gia giải quyết những vấn đề xuyên tạc, chống phá từ sớm, từ xa, không để lan rộng trong quần chúng nhân dân. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 35 và các cấp hội trong tuyên truyền các thông tin tích cực, đấu tranh với các thông tin xấu độc…

Tin, ảnh: DUY THÀNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.