leftcenterrightdel

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman. Ảnh: TTXVN


Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu; sẵn sàng cùng Hoa Kỳ thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Thứ trưởng thứ nhất Wendy Sherman khẳng định, Hoa Kỳ coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam, nhất quán ủng hộ một Việt Nam mạnh và thịnh vượng, mong muốn nâng tầm quan hệ khi điều kiện phù hợp. 

Bên cạnh các vấn đề quốc tế cùng quan tâm, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng thứ nhất Wendy Sherman đã trao đổi một số biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, như: Trao đổi đoàn cấp cao, phòng, chống dịch bệnh, phục hồi kinh tế-xã hội sau đại dịch, khắc phục hậu quả chiến tranh...

ĐOÀN CA