Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Trưởng Nhóm 2 tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN trong 40 năm qua ở Việt Nam; GS, TS Tạ Ngọc Tấn, Phó chủ tịch Thường trực, Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN trong 40 năm qua ở Việt Nam; PGS, TS Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó trưởng Nhóm 2 chủ trì.

leftcenterrightdel
Đồng chí Đinh Tiến Dũng phát biểu tại tọa đàm. 

Tham dự tọa đàm có lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, các đồng chí Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, thành viên Nhóm 2, các chuyên gia, nhà khoa học... Đại biểu thành phố Hà Nội tham dự còn có Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố...

Trong buổi tọa đàm, với các ý kiến phát biểu tâm huyết, khách quan và khoa học, các đại biểu đều đánh giá cao sự chuẩn bị bản dự thảo Báo cáo của nhóm và về cơ bản nhất trí với nội dung của báo cáo. Bản báo cáo đã đáp ứng được yêu cầu về nội dung, nguyên tắc, phạm vi, phương thức tổng kết của Ban Chỉ đạo.

leftcenterrightdel
Các đồng chí chủ trì tọa đàm. 
leftcenterrightdel
Quang cảnh tọa đàm.

Kết quả nghiên cứu của Nhóm khẳng định, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN là một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng ta qua 40 năm đổi mới. Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta đã đạt được nhiều thành tựu, đem lại những thay đổi to lớn, rất tốt đẹp cho đất nước. Tuy nhiên, quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, bên cạnh những thành tựu, những mặt tích cực là cơ bản, chúng ta cũng còn không ít hạn chế, tồn tại, cũng như đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức mới về cả về lý luận và thực tiễn. Những đề xuất, kiến nghị của Nhóm nghiên cứu về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN trong bối cảnh mới trong nước và quốc tế sẽ góp phần vào việc tổng kết 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng ta và xây dựng các văn kiện phục vụ Đại hội XIV của Đảng sắp tới.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đưa ra một số gợi ý về việc cần nhấn mạnh thêm một số nội dung, nhất là các quan điểm và giải pháp nhằm phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN trong bối cảnh mới trong nước và quốc tế để hoàn thiện báo cáo trước khi trình Ban Chỉ đạo.

Các nội dung của những ý kiến phát biểu trong tọa đàm và những góp ý bằng văn bản gửi tới tọa đàm sẽ tiếp tục được Nhóm nghiên cứu, chắt lọc để phục vụ xây dựng các văn bản liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của Nhóm 2 về Tổng kết Nội dung 3 - Kinh tế: Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN qua 40 năm đổi mới ở Việt Nam.

TẠ TUẤN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.