Sau khi đến thăm các khu trưng bày, phòng bảo quản và phục hồi tài liệu Mộc bản bị xuống cấp, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao ngành Lưu trữ đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc bảo quản và khai thác giá trị khối tài liệu Mộc bản Triều Nguyễn-di sản tư liệu thế giới. 

Phó thủ tướng cũng đánh giá cao những cố gắng và kết quả đạt được của Bộ Nội vụ, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, đặc biệt là cán bộ, công chức, người lao động thuộc Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV trong việc giữ gìn những di sản tư liệu quý, hiếm của quốc gia.

leftcenterrightdel

Phó thủ Tướng Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tại Đà Lạt. 

Phó thủ tướng hoan nghênh phương pháp, cách tổ chức bảo quản và phát huy giá trị tài liệu Mộc bản quý giá này. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm đến việc giữ gìn bảo tồn, phát huy các di sản mà cha ông đã để lại, đồng thời có nhiều chính sách, chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện các biện pháp nhằm bảo tồn và tôn tạo, phát huy những giá trị của di sản.

Tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, lập phương án đầu tư để xây dựng cơ sở vật chất tương xứng, phù hợp nhằm lưu trữ an toàn và phát huy giá trị của Mộc bản Triều Nguyễn; giao cho Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch chuẩn bị nguồn tài liệu để thực hiện trưng bày, triển lãm ở nước ngoài nhằm tuyên truyền giới thiệu các di sản thế giới của Việt Nam được UNESCO vinh danh. Về việc khai thác tốt hiệu quả của khối tư liệu này trong việc phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ biên giới lãnh thổ và việc nghiên cứu khoa học, Phó thủ tướng giao cho Bộ Nội vụ nghiên cứu triển khai theo hình thức xã hội hóa...

TTXVN