Ngày 11-9, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

* Tại Quyết định 1066/QĐ-TTg ngày 10-9-2022, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

leftcenterrightdel

 Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm.

Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm sinh năm 1972, từng giữ các chức vụ: Giám đốc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC; Phó cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông; Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình - Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông; Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.

* Tại Quyết định 1065/QĐ-TTg ngày 10-9-2022, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại đồng chí Lê Tấn Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Thời hạn bổ nhiệm lại tính từ ngày 14-9-2022.

Hiện nay, đồng chí Lê Tấn Dũng giúp Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chỉ đạo các lĩnh vực: Giáo dục nghề nghiệp; khối các trường đại học thuộc bộ; công tác Văn phòng; công tác Đảng - Đoàn thể; Ban quản lý dự án trực thuộc bộ và theo dõi các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi, trách nhiệm của bộ.

Đồng thời, đồng chí Lê Tấn Dũng tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng, ủy ban theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và một số hội đồng, ban chỉ đạo khác của bộ theo phân công của Bộ trưởng; Phó chủ tịch Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức của bộ; Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật của bộ.

Đồng chí Lê Tấn Dũng phụ trách các đơn vị: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (bao gồm đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục); Văn phòng Bộ (bao gồm đơn vị sự nghiệp trực thuộc); Văn phòng Ban cán sự Đảng; Văn phòng Đảng - Đoàn thể; trường Đại học Lao động - Xã hội; trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định; trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh; trường Đại học Sư phạm Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long; trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ; trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất; trường Cao đẳng Kỹ nghệ II; Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng thuộc bộ.

VIỆT CHUNG