Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đồng chủ trì cuộc làm việc.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh cuộc làm việc.

Tham dự cuộc làm việc có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội, cùng các đồng chí thành viên Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị, các đồng chí ủy viên Đảng đoàn Quốc hội.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã nghe đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chánh văn phòng Đảng đoàn Quốc hội trình bày báo cáo tóm tắt của Đảng đoàn Quốc hội; đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Đoàn Kiểm tra, trình bày dự thảo báo cáo của Đoàn Kiểm tra. Sau đó, các đại biểu tham dự cuộc làm việc phát biểu đóng góp ý kiến vào 2 bản báo cáo này.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội  đánh Vương Đình Huệ giá cao, đồng tình với dự thảo báo cáo của Đoàn Kiểm tra; cho rằng công tác kiểm tra của Đảng có tác dụng rất tốt, giúp Đảng đoàn Quốc hội đánh giá sâu sắc những kết quả đạt được cũng như những khiếm khuyết cần rút kinh nghiệm.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, qua hoạt động kiểm tra, Đoàn Kiểm tra có đánh giá về ý nghĩa, tác động của Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bày tỏ sự thống nhất với dự thảo báo cáo của Đoàn Kiểm tra và báo cáo của Đảng đoàn Quốc hội tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị đoàn có đánh giá thêm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội với việc giám sát, hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân; việc bồi dưỡng cán bộ dân cử; việc kiện toàn Đảng đoàn Quốc hội để kịp thời thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo; việc kiện toàn các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại cuộc làm việc.

Về ý kiến của các đại biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhất trí đánh giá rằng, tổ chức Đảng trong Quốc hội có tính rất đặc thù, nhưng cũng có những bất cập nhất định nên cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá về cách thức để kiện toàn lại mô hình tổ chức Đảng trong Quốc hội cho phù hợp, hiệu quả hơn.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Trương Thị Mai nhắc lại những công việc, kết quả nổi bật mà Quốc hội đã tiến hành và đạt được trong năm qua. Đoàn kiểm tra nhận thấy, những kết quả đã đạt được mang lại nhiều ý nghĩa tích cực cho mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và cuộc sống của nhân dân. Điều đó cũng góp phần làm tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, trong đó có vai trò rất quan trọng của Quốc hội.

Đồng chí Trương Thị Mai cho biết, Đoàn Kiểm tra đã kiểm tra trực tiếp tại 3 đơn vị là Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổ Đảng của Thường trực Ủy ban Kinh tế, Tổ Đảng của Thường trực Ủy ban Xã hội, đồng thời đã nghiên cứu kỹ báo cáo của Đảng đoàn Quốc hội.

Đoàn Kiểm tra đánh giá cao những kết quả bước đầu rất tích cực, khá toàn diện và đồng bộ của Đảng đoàn Quốc hội. Nổi bật là tinh thần nghiêm túc chấp hành lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, kịp thời tham mưu, trình Bộ Chính trị thành lập Đảng đoàn, thành lập các Tổ Đảng tại Thường trực Hội đồng Dân tộc và Thường trực các Ủy ban của Quốc hội, thành lập 63 Tổ Đảng tại các Đoàn đại biểu Quốc hội. Đó là điều kiện quan trọng để bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, trong đó có việc nghiên cứu, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Đảng đoàn Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc công tác nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết, đồng thời ban hành các văn bản để cụ thể hóa, thực hiện phù hợp với chức năng và thực tiễn hoạt động của Quốc hội. Tháng 6-2021 đã ban hành Kế hoạch, chương trình hành động với 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp rất rõ ràng, số lượng đề án cũng rất lớn với 107 đề án cụ thể, trong đó có 57 nội dung công tác lập pháp. Để bảo đảm chất lượng, tính khả thi của chương trình, Đảng đoàn Quốc hội đã tổ chức lấy ý kiến tất cả các Tổ Đảng.

Trên cơ sở đó, tất cả các cơ quan của Quốc hội đã ban hành chương trình hành động và có 5/57 nội dung đề án về công tác lập pháp, 8/15 nội dung đề án quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, 17/23 nội dung về đổi mới tổ chức hoạt động của Quốc hội trong chương trình hành động phải thực hiện ngay trong năm 2021.

Đồng thời, Đảng đoàn Quốc hội còn phải chủ trì, tham gia 5 chuyên đề của Đề án Chiến lược xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045. Vừa qua, Đảng đoàn Quốc hội cũng đã kịp thời tổ chức triển khai thực hiện Kết luận 19 của Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ khóa XV. Đoàn Kiểm tra đánh giá, đây là nỗ lực rất lớn của Đảng đoàn Quốc hội.

Đoàn Kiểm tra đề nghị Đảng đoàn Quốc hội tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 01, tạo thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và là công việc thường xuyên trong suốt nhiệm kỳ để tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, thống nhất ý chí hành động, được sự đồng thuận cao của nhân dân.

Thay mặt Đoàn Kiểm tra, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận, tiếp thu ý kiến của đồng chí Vương Đình Huệ và các đại biểu dự cuộc làm việc để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết luận của Đoàn Kiểm tra, sớm gửi Bộ Chính trị.

Tin, ảnh: CHIẾN THẮNG