Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn kiểm tra số 6 đã công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra. Theo đó, đợt kiểm tra lần này để đánh giá kết quả, những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác giám định, định giá của các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan chức năng. Qua đó, phát hiện, kiến nghị xử lý những vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực mà không được xử lý, giải quyết theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác giám định, định giá.

leftcenterrightdel
 Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu tại buổi làm việc.

 

leftcenterrightdel
Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác.

 

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi làm việc. 

 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế tiêu cực ngành giao thông vận tải thời gian qua. Các đại biểu đã thảo luận về đối tượng, nội dung, phương pháp triển khai kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo.

Với tinh thần kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, lấy chất lượng làm chính, để việc kiểm tra đạt hiệu quả cao, Đại tướng Lương Cường yêu cầu: Các thành viên trong đoàn kiểm tra bám sát yêu cầu, nội dung Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW; tập trung nghiên cứu báo cáo của Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải, đối chiếu với các quy định chính sách, pháp luật về công tác giám định, định giá đối với các vụ việc tham nhũng kinh tế, tiêu cực, từ đó đưa ra nội dung nhận xét bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực. Đối với Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đề nghị một mặt quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra; đồng thời chỉ đạo cơ quan đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan; tiếp tục chỉ đạo chuẩn bị chu đáo nội dung giải trình theo yêu cầu của đoàn kiểm tra khi cần.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN