leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại phiên toàn thể của diễn đàn, đồng chí Lê Hồng Quang chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, những thành tựu của công cuộc đổi mới trong hơn 35 năm qua của Việt Nam; tái khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ trương xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại dựa trên phát huy sức mạnh tổng hợp của 3 trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; đồng thời nhấn mạnh mục tiêu đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Các đại biểu tham gia diễn đàn đều đánh giá cao sự tham dự của đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiệt liệt hoan nghênh bài phát biểu của đồng chí trưởng đoàn, nhấn mạnh sự ủng hộ và tham dự của Đảng ta đối với diễn đàn là nguồn cổ vũ, khích lệ lớn lao với phong trào cánh tả ở khu vực và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của các quốc gia Mỹ Latin và vùng Caribe.

Trong thời gian ở Brazil, đoàn đại biểu Đảng ta đã có cuộc làm việc với Chủ tịch Đảng Lao động Brazil cầm quyền và thực hiện nhiều cuộc tiếp xúc, trao đổi với các chính đảng tại khu vực.

TRUNG ĐỖ