leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị. 

Làm việc với đoàn kiểm tra, về phía Tỉnh ủy Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Lê Tiến Dũng, Phó vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương, Thư ký Đoàn kiểm tra thông báo dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung và công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nói riêng, nhất là những văn bản mới ban hành; trong kỳ báo cáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành hơn 50 văn bản để cụ thể hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thường xuyên chỉ đạo các cơ quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế, tiêu cực; xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

leftcenterrightdel
Đồng chí Đỗ Đức Duy phát biểu tại hội nghị.
leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Thay mặt đoàn kiểm tra, phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái và các đơn vị được kiểm tra đã quán triệt sâu sắc; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 18, Quyết định số 19 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đại tướng Lương Cường nhất trí cao với nội dung Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 6 về nhận định, đánh giá kết quả đạt được; nhận xét, đánh giá chung về ưu điểm, tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc được nêu trong báo cáo và có ý kiến nhấn mạnh, làm rõ, bổ sung, kiến nghị thêm một số vấn đề cụ thể.

Đại tướng Lương Cường đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận và giải quyết các nguồn tin có dấu hiệu tội phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới. Tăng cường vai trò, trách nhiệm và tính nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo của từng cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh cải cách hành chính, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chuyên môn để phát hiện và xử lý từ sớm, từ xa các hành vi sai phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. 

Quan tâm xây dựng các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ giữ cương vị lãnh đạo, quản lý và cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế; thực hiện các kiến nghị đã nêu trong Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 6; báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kết quả thực hiện theo quy định.

Tin, ảnh: VIỆT CƯỜNG