leftcenterrightdel
 Đoàn chủ tịch đại hội.

Nhiệm kỳ qua, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các tổ chức hội phát động nhiều phong trào cụ thể phát huy tốt truyền thống, phẩm chất của người phụ nữ.

Các hội viên đã chủ động học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; khẳng định vị thế phụ nữ trong gia đình và xã hội, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển của quê hương.

leftcenterrightdel

Các đại biểu dự đại hội. 

Các tổ chức hội đã có nhiều mô hình mới, sáng tạo trong vận động, tập hợp, thu hút phụ nữ thực hiện các phong trào thi đua; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo và huy động hiệu quả nguồn lực trong thực hiện công tác an sinh xã hội.

Tổ chức hội các cấp còn thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về bình đẳng giới, xây dựng Đảng, chính quyền địa phương vững mạnh.

Với chủ đề “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát triển”, tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận chỉ rõ những nội dung, nguyên nhân còn hạn chế, đồng thời đề ra nhiều giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, trong đó tập trung thực hiện tốt 3 khâu đột phá, gồm: Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và khởi nghiệp sáng tạo; đồng hành xây dựng chi hội, tổ hội phụ nữ vững mạnh, chuyên nghiệp, hiệu quả; nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội.

Tin, ảnh: NGUYỄN THẠCH