Dự đại hội có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự đại hội. 

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động công đoàn và phong trào thi đua của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan 5 năm qua; đề ra phương hướng nhiệm vụ 5 năm tới.

Trong 5 năm qua, với 8 Công đoàn cơ sở, 7 công đoàn bộ phận trực thuộc và 286 đoàn viên, Công đoàn cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam đã hoàn thành hầu hết các nội dung trong chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, trong đó nhiều nội dung hoàn thành tốt, có sáng tạo, đổi mới các hoạt động theo hướng thiết thực và hiệu quả, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên.

Vai trò của tổ chức Công đoàn ngày càng được khẳng định và củng cố thông qua việc nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, động viên cán bộ, công chức, đoàn viên phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ; làm tốt công tác đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, người lao động, tạo điều kiện để các đoàn viên được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận, đáp ứng có hiệu quả và tốt hơn các yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới.

leftcenterrightdel

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan khoá XIV, nhiệm kỳ 2023-2028. 

 

Với tinh thần "Dân chủ - Đổi mới - Kỷ cương - Đoàn kết", Đại hội lần thứ XIV Công đoàn cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2023 -2028 kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn cơ quan phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, nắm bắt thời cơ, vượt qua thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đóng góp xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan ra mắt Đại hội và bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI.

LÊ SỸ HIẾU