Qua thảo luận, các đại biểu đều bày tỏ thống nhất việc trình Quốc hội cho phép sử dụng 63.725 tỷ đồng Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công.

Trong đó, nhất trí giao bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 là 33.156,987 tỷ đồng từ nguồn dự phòng chung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đối với các dự án theo tờ trình của Chính phủ đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật.

Đối với số vốn còn lại 30.568,013 tỷ đồng dự kiến bố trí cho danh mục dự án chưa đáp ứng thủ tục đầu tư theo quy định, nhiều ý kiến cơ bản thống nhất chủ trương giao Chính phủ khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định việc giao bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương khi đủ thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật. Trường hợp cấp bách, giữa 2 kỳ họp Quốc hội, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Riêng đối với dự án có tổng mức vốn thuộc tiêu chí dự án quan trọng quốc gia, đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư của dự án theo quy định của Luật Đầu tư công.

leftcenterrightdel
Đại biểu Trần Hoàng Ngân phát biểu thảo luận.

Góp ý thảo luận, đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP Hồ Chí Minh) đồng tình với việc cho phép sử dụng 63.725 tỷ đồng Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công.

Đối với 33.156,987 tỷ đồng kiến nghị Quốc hội giao Chính phủ giao vốn cho các nhiệm vụ, dự án đã đủ thủ tục đầu tư, đại biểu Trần Hoàng Ngân chia sẻ thêm, bối cảnh chung tình hình thế giới căng thẳng, nhiều thách thức, ở trong nước có 3 động lực chính là xuất khẩu, tiêu dùng tiếp tục gặp khó khăn, chỉ còn động lực về đầu tư giải quyết các điểm nghẽn để hỗ trợ cho tăng trưởng và hỗ trợ cho an sinh xã hội. Do đó, đại biểu Trần Hoàng Ngân cho rằng, cần tạo điều kiện đến mức tối đa để tăng vốn đầu tư công cho đất nước trong giai đoạn này.

Với những phân tích nêu trên, đại biểu đồng tình với việc phân bổ 33.156,987 tỷ đồng cho 33 dự án đã hoàn thành chủ trương đầu tư.

Đối với số vốn còn lại 30.568,013 tỷ đồng dự kiến bố trí cho 17 danh mục dự án chưa đáp ứng thủ tục đầu tư theo quy định, đại biểu Trần Hoàng Ngân đồng tình và cho rằng nên thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ năm. Theo đó, ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định và báo cáo cho Quốc hội ở kỳ họp gần nhất thì sẽ thuận lợi hơn.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Hữu Toàn (đoàn Lai Châu) đánh giá cao Chính phủ và cho rằng đây là quyết tâm rất lớn của Chính phủ trong việc đề xuất sử dụng nguồn tăng thu năm 2022 để tập trung cho một số dự án sớm hoàn thành và phát huy hiệu quả thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Hữu Toàn cũng cho rằng, tờ trình của Chính phủ cũng đã đề xuất cơ chế linh hoạt đối với các dự án chưa đủ thủ tục đầu tư là “giao Chính phủ khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định việc giao bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương khi đủ thủ tục; trong trường hợp giữa hai kỳ họp mà cấp thiết thì báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để phân bổ, giao vốn và triển khai thực hiện” là kịp thời và hợp lý.

leftcenterrightdel
 Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu thảo luận. 

Làm rõ một số nội dung các đại biểu quan tâm, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang (đoàn TP Hải Phòng) cho biết theo thông lệ, khi có nguồn tăng thu thì Chính phủ đề xuất phân bổ bảo đảm hợp lý, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước. Việc bố trí vốn lần này ưu tiên mạnh cho hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông và lĩnh vực quốc phòng, an ninh cùng với một số nhiệm vụ khác để bảo đảm giải quyết được những vướng mắc hiện nay. Qua thảo luận cho thấy các đại biểu đồng tình cao với đề xuất của Chính phủ.

Trước ý kiến đại biểu đề xuất có cơ chế mạnh mẽ để bố trí vốn ngay những dự án chưa đủ thủ tục đầu tư, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nêu rõ số vốn còn lại 30.568,013 tỷ đồng dự kiến bố trí cho danh mục dự án chưa đáp ứng thủ tục đầu tư không phải là khoản tiền nhỏ; mà đã liên quan đến ngân sách nhà nước thì cho dù chỉ là một đồng cũng phải ứng xử hết sức có trách nhiệm và tuyệt đối không để thất thoát. Do đó, đòi hỏi các dự án phải bảo đảm đủ hồ sơ, thủ tục, đáp ứng các yêu cầu điều kiện thì trình Quốc hội xem xét, quyết định...

ANH PHƯƠNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.