Tại buổi làm việc, đại diện đoàn kiểm tra đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập Đoàn kiểm tra 889; thông qua kế hoạch, mục đích, yêu cầu, nội dung, đối tượng, phương pháp tiến hành và thời gian kiểm tra.

Theo đó, đoàn sẽ kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện về công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay.

leftcenterrightdel

Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước. Ảnh: Báo Bình Phước

Dự kiến thời gian kiểm tra bắt đầu từ ngày 18-9.

Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra sẽ làm việc với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kiểm tra tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng bộ thành phố Đồng Xoài, Thị ủy thị xã Phước Long, Đảng bộ Công an tỉnh và Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước thời gian qua đối với công tác cán bộ, đặc biệt là công tác luân chuyển cán bộ; công tác quy hoạch, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước và các đơn vị được kiểm tra cần phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị, cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu, tạo điều kiện tốt nhất để Đoàn kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước tiếp thu những ý kiến của đoàn kiểm tra, đồng thời cho rằng, hoạt động kiểm tra là dịp để Ban Thường vụ Tỉnh ủy tự đánh giá, tự kiểm tra về công tác cán bộ của tỉnh. Qua đó, tỉnh sẽ xây dựng các giải pháp khắc phục những hạn chế, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

TTXVN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.