Tham dự cuộc làm việc có Phó chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Đức Hải, Thượng tướng Trần Quang Phương; Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội…

leftcenterrightdel

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cuộc làm việc được tổ chức để cho ý kiến sơ bộ chuẩn bị tiếp cho quy trình tiếp theo. Đây là cách làm sớm, xa, chủ động, không chờ đến ngày trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chính thức. Theo quy trình, thời gian tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến chính thức lần cuối. Sau đó, dự án sẽ được trình xin ý kiến đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ năm sắp tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, dự án luật đã được chuẩn bị khá công phu; nhận được sự quan tâm của rất nhiều đại biểu Quốc hội. Dự án luật không chỉ tác động đến các hợp tác xã, mà còn tác động sâu, rộng đến nhiều thành phần kinh tế, các loại hình hoạt động và các lĩnh vực hoạt động khác. Tuy tỷ trọng đóng góp cho GDP của hợp tác xã không quá lớn, nhưng đây là thành phần kinh tế rất quan trọng, gắn liền với sự phát triển kinh tế-xã hội nói chung, nhất là phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới cũng như củng cố thành phần kinh tế tập thể của đất nước.

leftcenterrightdel
 Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh báo cáo.

Báo cáo một số vấn đề lớn của dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, một số vấn đề đã được các bên rà soát và thống nhất. Đó là các nội dung liên quan tới hoạt động tín dụng nội bộ, kiểm toán hợp tác xã. Bên cạnh đó còn một số vấn đề có nhiều ý kiến khác nhau, Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị các đại biểu cho ý kiến thêm. Cụ thể là về tên gọi của dự án luật (hiện nay có các ý kiến đề nghị tên gọi dự án là Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác, Luật Hợp tác xã (sửa đổi); về Liên đoàn Hợp tác xã; về tổ chức đại diện, Liên minh Hợp tác xã…

Phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc, các đại biểu thống nhất cao giữ nguyên tên gọi là dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi); nhất trí quy định về tín dụng nội bộ không vì mục tiêu lợi nhuận và để bảo toàn vốn.

leftcenterrightdel
 Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu.

Các đại biểu cũng nhất trí cao với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Vấn đề quan trọng nhất là các chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã phải khả thi, dễ tiếp cận, dễ đi vào cuộc sống, nhất là các chính sách ưu đãi về đất đai, tín dụng, về thuế, bảo hiểm xã hội… Quy định về tỷ lệ cung ứng dịch vụ cần theo nguyên tắc trước hết phải bảo đảm cung ứng cho thành viên hợp tác xã. Chính sách để hợp tác xã thành lập doanh nghiệp trên nguyên tắc không doanh nghiệp hóa hợp tác xã, không chuyển hợp tác xã thành doanh nghiệp là đúng nhưng hiện nay rất khó thực hiện. Về kiểm toán thì cân nhắc quy định thành lập kiểm toán nội bộ hay theo kinh nghiệm thế giới là mô hình kiểm toán độc lập thuộc Liên minh Hợp tác xã. Việc thành lập kiểm toán nội bộ sẽ tạo thêm khó khăn, gánh nặng cho các hợp tác xã, vì riêng thành lập Ban Kiểm soát của Hợp tác xã đã rất khó khăn khi triển khai thực hiện trong thực tế.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh cuộc làm việc.

Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Thường trực Ủy ban Kinh tế cố gắng thống nhất cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan, tổ chức hữu quan để thống nhất một phương án trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội; đề nghị Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tổ chức xin ý kiến lại Chính phủ để sớm thống nhất các vấn đề lớn được nêu ra tại cuộc làm việc.

CHIẾN THẮNG