Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, đây là Nghị định rất quan trọng, không chỉ liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân của từng công dân mà còn liên quan đến công tác quản lý con người, quản lý xã hội và tác động đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm chủ quyền quốc gia. Do đó, đòi hỏi là một hành lang pháp lý phải hết sức rõ ràng, cụ thể, minh bạch về vấn đề này.

Thay mặt Ban soạn thảo trình bày Tờ trình dự thảo Nghị định Bảo vệ dữ liệu cá nhân, đại diện Bộ Công an cho biết, việc xây dựng dự thảo Nghị định được thực hiện trên cơ sở nhằm cụ thể hóa tinh thần của Hiến pháp năm 2013, thể chế chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công nhận, tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo đảm quyền con người, quyền cơ bản của công dân và bảo vệ Tổ quốc…

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo phiên họp thẩm tra Dự thảo Nghị định Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Dự thảo Nghị định bao gồm 44 Điều, chia thành 4 chương quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân; xử lý vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân; nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ dữ liệu cá nhân; áp dụng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân, các luật liên quan và Điều ước quốc tế; hợp tác quốc tế về bảo vệ dữ liệu cá nhân; hành vi bị nghiêm cấm; quy định về quyền và nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu; quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình xử lý dữ liệu cá nhân…

Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị định Bảo vệ dữ liệu cá nhân của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội nhấn mạnh, việc ban hành một văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh đầy đủ, hoàn chỉnh, thống nhất về bảo vệ dữ liệu cá nhân là rất cần thiết, phù hợp với chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp về quyền con người, quyền công dân, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật và tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên họp.

Tại phiên họp, đa số các đại biểu cho rằng, trong giai đoạn phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin thì dữ liệu cá nhân, nhất là dữ liệu cá nhân trên không gian mạng trở thành nguồn tài nguyên giá trị mà các đối tượng xấu có thể thu thập, mua bán, sử dụng để thực hiện các hành vi xâm phạm đến quyền con người, quyền công dân, vi phạm pháp luật... Do đó, cần thiết ban hành một văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh đầy đủ, hoàn chỉnh, thống nhất về bảo vệ dữ liệu cá nhân; đồng thời đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục rà soát để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh, bảo vệ dữ liệu cá nhân là vấn đề khó, nhiều nội dung chưa được thực tế kiểm nghiệm, do đó đề nghị Ủy ban Quốc phòng và An ninh tiến hành thẩm tra thật chặt chẽ theo tinh thần xây dựng luật. Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Ban soạn thảo có báo cáo giải trình các ý kiến của các đại biểu; Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội hoàn thiện báo cáo thẩm tra, báo cáo tổng hợp ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện Hồ sơ Dự thảo Nghị định Bảo vệ dữ liệu cá nhân, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định tại phiên họp tới.

VŨ DUNG