Đồng chí Đặng Quốc Khánh sinh ngày 2-9-1976; quê quán: Xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng chí Đặng Quốc Khánh hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Giang. Trình độ lý luận chính trị Cao cấp; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình, Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp.

leftcenterrightdel
 

Tân Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh. Ảnh: VGP

Đồng chí Đặng Quốc Khánh sinh ngày 2-9-1976; vào Đảng ngày 20-9-2002; quê quán thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; dân tộc Kinh; trình độ lý luận chính trị Cao cấp; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình, Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ĐỒNG CHÍ ĐẶNG QUỐC KHÁNH

- 9-1999 / 8-2003: Chuyên viên Phòng Thẩm định, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh

- 9-2003 / 9-2005: Phó trưởng phòng Quy hoạch-Kiến trúc, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh

- 10-2005 / 1- 2007: Trưởng phòng Quy hoạch-Kiến trúc, Bí thư Chi đoàn Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh

- 2/2007 - 9/2008: Phó giám đốc Sở Xây dựng, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành xây dựng tỉnh Hà Tĩnh

- 10-2008 / 8-2010: Bí thư Chi bộ Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh

- 9-2010 / 11-2010: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh

- 12-2010 / 6-2013: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân, Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016

- 7-2013 / 10-2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hà Tĩnh

- 10-2015 / 1-2016: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hà Tĩnh

- 1-2016 / 4-2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2011-2016, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hà Tĩnh

- 4-2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2011-2016, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hà Tĩnh

- 4-2016 / 5-2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2011-2016, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hà Tĩnh

- 5-2016 / 7-2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2016-2021, Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hà Tĩnh

- 7-2016 / 6-2019: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Tĩnh; Thành viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, nhiệm kỳ 2016-2021, Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hà Tĩnh

- 6-2019 / 1-2021: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang; Thành viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

- 30-1-2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Giang; Thành viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, nhiệm kỳ 2016-2021

- Chiều 22-5-2023, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

* Cũng tại phiên họp, với 94,74% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bầu chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách đối với đồng chí Lê Quang Mạnh.

leftcenterrightdel
Tân Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách Lê Quang Mạnh. Ảnh: VGP

 Đồng chí Lê Quang Mạnh sinh ngày 14-4-1974; quê quán: Thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế.

Đồng chí Lê Quang Mạnh hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Cần Thơ.

Đồng chí Lê Quang Mạnh sinh ngày 14-4-1974; ngày vào Đảng 17-10-2001; quê quán thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội; Dân tộc Kinh; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ĐỒNG CHÍ LÊ QUANG MẠNH

- 1-1997/ 11-1997: Cán bộ hợp đồng Vụ Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 12-1997 / 9-2003: Chuyên viên Vụ Quản lý khu công nghiệp - khu chế xuất, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 10-2003 / 2-2005: Chuyên viên, Phó trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 3-2005 / 2-2008: Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 3-2008 / 9-2010: Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 10-2010 / 3-2011: Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 4-2011 / 3-2014: Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 4-2014 / 6-2016: Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 7-2016 / 3-2018: Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 3-2018 / 5-2019: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 6-2019 / 9-2020: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

- 10-2020 / 1-2021: Bí thư Thành ủy Cần Thơ

- 2-2021 / 6-2021: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ

- 7-2021: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, Tổ trưởng Tổ Đảng.

- Ngày 22-5-2023, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ được Quốc hội bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội.

NGUYỄN THẢO