Phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong 1 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về 5 nhóm việc.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào việc tổng kết Kỳ họp thứ tư, cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ năm và Kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội. Kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội có khả năng được triệu tập vào tuần đầu của năm 2023 để xem xét, quyết định một số các vấn đề cấp thiết, đáp ứng ngay yêu cầu quản lý của nhà nước và có thể bảo đảm được tính khả thi. Đó là xem xét thông qua Quy hoạch tổng thể quốc gia; xem xét thông qua dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); cho ý kiến về tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy định tại khoản 3 Nghị quyết số 30/2021/QH15 về Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; tiếp tục nghiên cứu thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Hồ Chí Minh; xem xét, quyết định một số vấn đề về tài chính, ngân sách;...

leftcenterrightdel

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và thống nhất cao với việc ký thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ về các điều kiện cải tạo, xây dựng, bảo trì các tòa nhà có liên quan đến các cơ quan ngoại giao và lãnh sự hai bên (gọi tắt là Thỏa thuận Coca). 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã quyết định việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của 3 chương trình mục tiêu quốc gia và bổ sung vốn nước ngoài cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất về chủ trương, đề nghị Ủy ban Tài chính, Ngân sách phối hợp với cơ quan chủ trì là Bộ Tài chính để hoàn tất hồ sơ, Chính phủ trình Quốc hội xem xét quyết định việc này.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên họp.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có kết luận cụ thể về từng nội dung. Căn cứ các kết luận, Tổng thư ký Quốc hội phối hợp với các cơ quan ban hành các dự thảo, kết luận, hoàn chỉnh các nghị quyết để trình ký ban hành theo quy định.

Tin, ảnh: CHIẾN THẮNG