Tham dự các hội nghị có hơn 400 đại biểu là lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; Thường trực các tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và báo cáo viên của 63 tỉnh, thành trên cả nước.

leftcenterrightdel
Chuẩn đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân báo cáo chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: XUÂN TRIỆU

Tại hội nghị, Chuẩn đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân đã truyền đạt chuyên đề: “60 năm Chiến thắng trận đầu của quân và dân miền Bắc trong chống chiến tranh phá hoại, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa”. Chiến công đánh thắng trận đầu của quân và dân miền Bắc bắt nguồn từ tầm nhìn xa trông rộng, sự chỉ đạo chiến lược tài tình sáng suốt của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, có ý nghĩa to lớn về nhiều mặt, đặc biệt là về mặt chính trị và quân sự, là một mốc son chói lọi trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam.

Chuyên đề: “Tình hình thế giới và khu vực; hoạt động của Đảng và Nhà nước 6 tháng đầu năm; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại 6 tháng cuối năm” do báo cáo viên Bộ Ngoại giao trình bày đã nhấn mạnh sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; hiệu quả giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: XUÂN TRIỆU 

Phát biểu định hướng tuyên truyền, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị báo cáo viên tại các cơ quan Trung ương và địa phương truyền đạt nội dung của hai chuyên đề tháng 7.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần chủ động tuyên truyền một số nội dung quan trọng khác như: Kết quả Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14-6-2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; nội dung cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

DUY HIỂN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.