Chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực.

leftcenterrightdel

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú phát biểu khai mạc.

Ảnh: TTXVN

Từ tháng 9-2016 đến nay, hai cơ quan đã phối hợp làm tốt công tác tham mưu với ban chỉ đạo, trưởng ban chỉ đạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Hai cơ quan đã chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng, ban hành nhiều chủ trương, định hướng lớn, cũng như xây dựng, hoàn thiện thể chế, các quy định, quy chế về công tác nội chính, PCTN và công tác KTGS, kỷ luật đảng; giúp ban chỉ đạo, thường trực ban chỉ đạo KTGS các cấp ủy, tổ chức đảng về lĩnh vực PCTN, phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước.

Thời gian tới, hai cơ quan thống nhất tiếp tục phát huy những nội dung phối hợp đã được thực hiện tốt trong thời gian qua. Tăng cường phối hợp trong tham mưu xây dựng và thực hiện chương trình KTGS hằng năm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư có liên quan đến công tác nội chính, PCTN, tiêu cực và cải cách tư pháp; phối hợp tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ban chỉ đạo về chủ trương, chính sách lớn về công tác nội chính, PCTN, tiêu cực, cải cách tư pháp và công tác KTGS, kỷ luật đảng; cụ thể hóa, thể chế hóa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về lĩnh vực KTGS, kỷ luật đảng, PCTN, tiêu cực, nội chính, cải cách tư pháp; phối hợp tham mưu hướng dẫn, cụ thể hóa nội dung phòng, chống tiêu cực, các vụ án, vụ việc tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm để thống nhất nhận thức, là cơ sở cho triển khai thực hiện...
TTXVN