Cùng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Ban Nội chính Trung ương có đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC.

Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Lê Minh Khái, Phó thủ tướng Chính phủ.

Đại biểu Bộ Quốc phòng có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương tại điểm cầu Hà Nội và điểm cầu các địa phương.

Năm 2023, ngành Nội chính Đảng và các Ban chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh đã nỗ lực, cố gắng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp (CCTP) tiếp tục được quan tâm và đạt nhiều kết quả.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trương Thị Mai và đồng chí Phan Đình Trạc chủ trì hội nghị.

Ban Nội chính Trung ương đã nghiên cứu, xây dựng, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư 7 đề án lớn về nội chính, PCTNTC và CCTP. Nhất là đã nghiên cứu, tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quy định về kiểm soát quyền lực, PCTNTC trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; xây dựng hơn 100 báo cáo, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo PCTNTC Trung ương và Ban chỉ đạo cấp tỉnh nhiều chủ trương, chính sách lớn về lĩnh vực nội chính, PCTNTC và CCTP.

Công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát về lĩnh vực nội chính, PCTNTC và CCTP có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên.  

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ban Nội chính Trung ương. 

Các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch thi đua chuyên đề về “Phát hiện, tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn”.

Toàn ngành Nội chính Đảng đã tập trung tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC và Ban chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh, góp phần tạo bước tiến mới, đột phá trong công tác PCTNTC cả ở Trung ương và địa phương… 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả nước đã đi qua hơn nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, đạt nhiều kết quả tích cực về kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao cuộc sống nhân dân; qua đó tiếp tục tăng cường sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Trong kết quả chung đó có sự đóng góp quan trọng của ngành Nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC, Ban chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh đã luôn chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, quyết tâm cao hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được dư luận đánh giá cao.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, năm 2023, Ban chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh đã nghiêm túc thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị sơ kết 1 năm thành lập; khẩn trương kiện toàn tổ chức, bộ máy, hoàn thiện các quy định, quy chế, chương trình làm việc và đưa hoạt động của các ban chỉ đạo sau một thời gian ngắn đi vào nền nếp, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác PCTNTC ở địa phương. Một số vụ án lớn được tập trung xem xét, chỉ đạo xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Nội chính Trung ương luôn chủ động trong công tác tham mưu các chủ trương, chính sách lớn mang tính chiến lược. Không chỉ dừng lại ở công tác nội chính, PCTNTC mà còn tham mưu nhiều chủ trương, giải pháp để góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới, cơ chế kiểm soát quyền lực, cơ chế chỉ đạo phối hợp, phát hiện, xử lý, thu hồi tài sản tham nhũng...

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trương Thị Mai đánh giá, ngành Nội chính Đảng luôn chủ động nghiên cứu, đề xuất kịp thời nhiều vấn đề sát với thực tiễn, tạo bước đột phá mới trong công tác PCTNTC; tăng cường hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng, theo dõi, đôn đốc việc triển khai chương trình công tác của Ban chỉ đạo PCTNTC các cấp; đề xuất giải pháp để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn. Đáng ghi nhận là việc đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, nơi có những vấn đề nổi cộm bức xúc.

Đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu Ban Nội chính Trung ương, Ban Nội chính các tỉnh, thành ủy tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, phân tích tình hình, nguyên nhân khách quan, chủ quan của những vi phạm đã phát hiện, xử lý để có giải pháp khắc phục tốt hơn. Quan tâm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, rà soát bổ sung chính sách pháp luật trong những lĩnh vực có nhiều vi phạm phổ biến trong thời gian qua, tạo được khuôn khổ pháp lý cần thiết để cán bộ không dám vi phạm và khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm. Từng cơ quan, tổ chức, địa phương phải hết sức chú trọng việc tự rèn luyện, tự soi, tự sửa, gương mẫu nói đi đôi với làm, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

Tin, ảnh: MINH MẠNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.