leftcenterrightdel
Đại tướng Lương Cường phát biểu tại buổi làm việc 

Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Lê Tiến Dũng, Phó vụ trưởng Vụ Địa phương 1, Ban Nội chính Trung ương, Thư ký đoàn kiểm tra đã công bố quyết định và kế hoạch kiểm tra. Theo đó, mục đích, ý nghĩa đợt kiểm tra lần này là để đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá của các cấp ủy, tổ chức Đảng và các cơ quan chức năng.

Qua đó, phát hiện, kiến nghị xử lý những vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực mà không được xử lý, giải quyết theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; xử lý hoặc kiến nghị nghiêm các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tốt hơn. Việc kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả; đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Ban chỉ đạo; đảm bảo các quy định hiện hành về phòng, chống dịch Covid-19. Nội dung kiểm tra của Ban chỉ đạo tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố cáo, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế tiêu cực, nhất là các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ năm 2011 đến năm 2021.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Lương Cường ghi nhận, đánh giá cao tinh thần nghiêm túc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương trong lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị các nội dung phục vụ kiểm tra; đồng thời, yêu cầu, các thành viên đoàn kiểm tra phải bám sát các nội dung kiểm tra trong Kế hoạch số 18; tập trung nghiên cứu báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, các đơn vị đã kiểm tra hồ sơ, tài liệu liên quan, đối chiếu với các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phát hiện, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực để từ đó đưa ra nội dung nhận xét đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực.

Đánh giá ưu điểm nổi bật, những hạn chế, khuyết điểm của các cơ quan, đơn vị mà đoàn trực tiếp kiểm tra, Đại tướng Lương Cường cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, cung cấp đầy đủ, trung thực, chính xác các thông tin theo yêu cầu của đoàn kiểm tra; phân công cán bộ có thẩm quyền làm việc trực tiếp và làm đầu mối phối hợp với đoàn trong quá trình kiểm tra. Hoàn thiện, cung cấp đầy đủ hệ thống phụ lục, báo cáo theo quy định; chuẩn bị nội dung giải trình khi có yêu cầu của đoàn kiểm tra.

Tin, ảnh: MINH NGUYỄN