Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban chỉ đạo, Trưởng đoàn kiểm tra số 6, chủ trì hội nghị. Làm việc với đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; các đồng chí Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Công Thương.

Đoàn kiểm tra đã thông báo dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra tại Bộ Công Thương. Theo đó, thời gian qua, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương đã quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung và công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nói riêng. Đơn vị đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế, tiêu cực.

leftcenterrightdel

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng đoàn kiểm tra số 6, chủ trì hội nghị.

Trong thời hạn kiểm tra 2011-2021, toàn ngành Công Thương đã tiến hành 619 cuộc thanh tra. Trong đó, các đơn vị trực thuộc bộ tiến hành 177 cuộc, các cục quản lý thị trường địa phương trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường tiến hành 442 cuộc. Qua công tác thực hiện nhiệm vụ, các cục quản lý thị trường ở các địa phương, chuyển 208 vụ việc sang cơ quan điều tra. Trong kỳ, Bộ Công Thương tiếp 469 lượt người với 127 vụ việc, trong đó có 23 lượt đông người. Qua công tác tiếp công dân, không phát hiện có vụ việc sai phạm chuyển cơ quan điều tra. Giải quyết đơn tố cáo gửi trực tiếp đến Bộ Công Thương, trong kỳ tổng số đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh là 3.401 đơn, thuộc thẩm quyền của bộ 779 đơn; thuộc thẩm quyền của các đơn vị trực thuộc bộ là 1.709 đơn. Bộ Công Thương đã lập 41 đoàn xác minh, giải quyết tố cáo.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại hội nghị.
leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Bộ Công Thương còn có những tồn tại, hạn chế, như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc việc phát hiện các vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực còn hạn chế, chưa kịp thời. Việc lãnh đạo chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng chưa sâu sát, chưa quyết liệt; việc giải quyết một số vụ việc liên quan đến đơn, thư, khiếu nại, tố cáo còn để kéo dài...

Kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Cường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương. Về các nội dung dự thảo báo cáo, Đoàn kiểm tra ghi nhận, tiếp thu toàn bộ ý kiến, nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo. Đối với Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, đồng chí Trưởng đoàn nhấn mạnh, đợt kiểm tra là dịp nhìn lại những kết quả đạt được trong 10 năm qua trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng nói chung, trong công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nói riêng; đồng thời nhận ra những hạn chế, khuyết điểm, tồn tại.

Trên tinh thần ấy, đồng chí Trưởng đoàn yêu cầu Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giữ vững kết quả đạt được, rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong thời gian tới.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN