Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo, Trưởng đoàn kiểm tra số 6, chủ trì hội nghị. Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải...

Báo cáo trung tâm và các ý kiến tại hội nghị thống nhất đánh giá: Thời gian qua, Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo; có các biện pháp cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự; chủ động sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật thuộc thẩm quyền liên quan đến công tác giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự và kiện toàn đội ngũ giám định viên. Các Tổ giám định, định giá đã nghiên cứu, phối hợp với các điều tra viên tiếp nhận hồ sơ, nghiên cứu, tiến hành các quy trình giám định, định giá và có các kết luận giám định gửi cơ quan tiến hành tố tụng. Trong kỳ báo cáo, hầu hết các vụ việc giám định định giá tài sản được Bộ Giao thông vận tải giải quyết cơ bản đảm bảo chất lượng.

leftcenterrightdel
Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn kiểm tra số 6, chủ trì hội nghị.
leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phát biểu tại hội nghị. 
leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Cường ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá tài sản của Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải. Về các nội dung dự thảo báo cáo, Đoàn kiểm tra sẽ ghi nhận, tiếp thu toàn bộ ý kiến, nghiên cứu, hoàn chỉnh báo cáo trình cấp trên. Đối với Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải, đồng chí Trưởng đoàn yêu cầu: Trên cơ sở nội dung dự thảo báo cáo và thảo luận tại hội nghị, đề nghị tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giữ vững kết quả đạt được, đồng thời thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên tinh thần cái gì đã tốt thì làm tốt hơn, các gì đã mạnh thì làm mạnh hơn nữa, việc đang làm phải đẩy nhanh tiến độ đạt kết quả tốt hơn nữa. Đối với những khó khăn vướng mắc, trong phạm vi thẩm quyền thì tập trung khắc phục kịp thời, mặt khác tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết tốt vấn đề. Đối với các vụ việc cụ thể, đồng chí Trưởng đoàn đề nghị Ban cán sự Đảng, Bộ Giao thông vận tải chủ động xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể, tăng cường kiểm tra giám sát khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc như báo cáo nêu.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN