Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, hội nghị nhằm thực hiện chủ trương rất quan trọng của Đảng và Nhà nước đã được nêu trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là việc phải gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật, đảm bảo cho hệ thống pháp luật được thực hiện một cách công bằng, nghiêm minh.

leftcenterrightdel

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại Kỳ họp thứ sáu và Kỳ họp bất thường thứ năm, Quốc hội khóa XV đã thông qua 9 luật và 11 nghị quyết quan trọng, có tác động sâu rộng đến xã hội và chính sách kinh tế vĩ mô của đất nước, có ý nghĩa không chỉ đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm 2024 và 2025, mà còn có ý nghĩa căn cơ, chiến lược, lâu dài trong giai đoạn tiếp theo. Đặc biệt, với việc thông qua Luật Đất đai (sửa đổi), Quốc hội đã hoàn thành một trong những nhiệm vụ lập pháp quan trọng nhất của nhiệm kỳ.

Chất lượng các luật, nghị quyết bước đầu nhận được sự đồng thuận, đánh giá cao

Các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua đã quy định những vấn đề căn bản về đất đai; nhà ở; kinh doanh bất động sản; tài nguyên nước; viễn thông; các tổ chức tín dụng; căn cước; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ; áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu; một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách nhà nước; kế hoạch đầu tư công trung hạn…

Cho đến nay, chất lượng các luật, nghị quyết sau khi được Quốc hội ban hành bước đầu nhận được sự đồng thuận, đánh giá cao của nhân dân, cử tri, đồng bào ta ở nước ngoài, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các cơ quan đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, quyết liệt khắc phục mọi khó khăn, thách thức, nhất là sức ép về mặt tiến độ, phạm vi, khối lượng công việc để nỗ lực khẩn trương sớm triển khai thi hành luật, nghị quyết…

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: quochoi.vn

Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đầu. Theo Chủ tịch Quốc hội, khối lượng công việc cần tiếp tục thực hiện là rất lớn, đặc biệt nhiều luật của Kỳ họp thứ sáu và Kỳ bất thường lần thứ năm có số lượng nội dung giao Chính phủ, các cơ quan quy định vừa nhiều, với hơn 400 nội dung, đòi hỏi tất cả các văn bản quy định chi tiết phải được ban hành đồng bộ. Các luật, nghị quyết cũng quy định nhiều chính sách mới, đặc thù, các nhiệm vụ, quyền hạn mới theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các cơ quan, cơ sở.

Với nhiều thử thách như vậy, việc triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ sáu và Kỳ bất thường thứ năm đòi hỏi sự tập trung, nỗ lực, quyết tâm rất lớn của các cơ quan.

Tuyệt đối không để chồng chéo, phát sinh vướng mắc, điểm nghẽn, “giấy phép con”

Để tập trung triển khai hiệu quả công tác thi hành pháp luật, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức thực hiện các nội dung theo quy định trong luật, nghị quyết; kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, các cơ quan, tổ chức và đại biểu Quốc hội; phân công cơ quan của Quốc hội xem xét, cho ý kiến, thẩm tra kỹ lưỡng đối với các báo cáo của Chính phủ, các cơ quan về việc thực hiện yêu cầu trong luật, nghị quyết, báo cáo Quốc hội xem xét, thảo luận trong trường hợp cần thiết. Đồng thời, các cơ quan của Quốc hội chủ động theo dõi, giám sát chặt chẽ và đôn đốc các cơ quan thực hiện kịp thời. 

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bám sát những yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể về triển khai đối với từng luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ sáu và Kỳ bất thường thứ năm được nêu cụ thể trong báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để: Sớm ban hành Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết và phân công cụ thể cơ quan chủ trì soạn thảo, gắn với thời hạn hoàn thành; tiếp tục ban hành các kế hoạch triển khai thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội; bố trí nguồn lực, chuẩn bị các điều kiện bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cùng với đó, cần có kế hoạch đôn đốc quyết liệt để bảo đảm chất lượng, kịp thời các nhiệm vụ xây dựng các dự án luật cụ thể được giao tại các nghị quyết của Quốc hội. Tuyệt đối không để chồng chéo, phát sinh vướng mắc, điểm nghẽn, phát sinh quy trình, thủ tục, “giấy phép con” trái quy định trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các chính sách, nội dung của luật, nghị quyết và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành để các cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp hiểu đúng, đầy đủ các quy định…

VŨ DUNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.