Thưa các vị đại biểu,

Thưa các vị tướng lĩnh,

Thưa toàn thể các đồng chí,

Hôm nay, tôi và các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương rất vui mừng tới dự Hội nghị quân chính toàn quân năm 2023, đúng vào dịp kỷ niệm 79 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 34 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân và chuẩn bị đón năm mới 2024.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí đại biểu, cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

leftcenterrightdel

 Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thưa các đồng chí,

Nội dung Hội nghị hôm nay được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng; đánh giá nghiêm túc, đúng mức, thực chất kết quả năm 2023, xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Các ý kiến phát biểu thẳng thắn, trách nhiệm, đề xuất nhiều nội dung thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội, không chỉ cho năm 2023 mà còn cho cả nhiệm kỳ và những năm tiếp theo.

Tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 8 vừa qua, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã có bài phát biểu quan trọng, với những chỉ đạo sâu sắc đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội trong thời gian tới. Tôi đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các đơn vị trong toàn quân nghiêm túc quán triệt, nghiên cứu, thực hiện tốt chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong bài phát biểu quan trọng này. Tại Hội nghị hôm nay, tôi xin nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:

I. Về kết quả đạt được trong năm 2023

Năm 2023 là năm có nhiều diễn biến mới xuất hiện; khó khăn, thách thức nhiều hơn, lớn hơn so với thời cơ, thuận lợi và so với dự báo, đã ảnh hưởng tiêu cực, nặng nề đối với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. Song với sự lãnh đạo đúng đắn, sát sao, kịp thời của Đảng; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Quốc hội; sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương; sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đấu của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Trong thành tựu chung của đất nước, có những đóng góp rất quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại Hội nghị lần thứ 8, Quân ủy Trung ương đã nghiêm túc thảo luận, đánh giá năm 2023, với quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn, toàn quân đã phấn đấu, thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, đạt kết quả cao hơn năm 2022; trong đó, nhiều lĩnh vực có bước đột phá, khẳng định khả năng tự lực, tự cường, mở ra hướng phát triển mới trong củng cố, tăng cường sức mạnh quốc phòng của đất nước, nổi bật là:

1. Ngay từ đầu năm 2023, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã xác định rõ phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, tập trung khắc phục khâu yếu, giải quyết việc khó và triển khai hiệu quả ba đột phá để định hướng cho toàn quân thực hiện. Toàn quân đã quán triệt, cụ thể hóa và có nhiều biện pháp, cách làm bài bản, linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, tạo được chuyển biến toàn diện, vững chắc trên các lĩnh vực công tác. Điều đó thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm, quyết tâm chính trị rất cao của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn quân đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

2. Quân ủy Trung ương, Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng. Trước những biến động nhanh, phức tạp của tình hình, các đồng chí đã kịp thời tham mưu, xử lý linh hoạt, mềm dẻo, hiệu quả các tình huống, giữ vững thế chủ động, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, lợi ích quốc gia - dân tộc. Chủ động tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện, hoàn thành chất lượng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI và trình Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ban hành Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, với nhiều dự báo chiến lược, quan điểm và nội dung mới. Đồng thời, tích cực nghiên cứu, báo cáo Bộ Chính trị ban hành các kết luận về hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng đến 2030 và những năm tiếp theo; về tăng cường quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội trên hướng chiến lược, trọng điểm...; trình Quốc hội thông qua và được sự tán thành rất cao đối với Luật phòng thủ dân sự; Luật quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự; Luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Đây là những kết quả rất quan trọng, bước phát triển tích cực trong việc cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

3. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội được nâng cao, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thường xuyên duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng và địa bàn trọng điểm.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng”; thành lập mới, giải thể, điều chuyển, sáp nhập, tổ chức lại trên 1.400 tổ chức từ cấp tiểu đoàn và tương đương đến cấp quân đoàn; trong đó, giải thể Quân đoàn 1, Quân đoàn 2, thành lập Quân đoàn 12. Đây là đợt điều chỉnh lớn về tổ chức lực lượng Quân đội, được tiến hành bài bản, thận trọng, chắc chắn, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nội bộ, giữ vững ổn định, bảo đảm sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân.

Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục - đào tạo. Tham gia hội thi, hội thao trong nước, quốc tế đạt thành tích cao. Chỉ đạo tổ chức các cuộc diễn tập chặt chẽ, bài bản, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, huy động nhiều lực lượng tham gia, cả cấp ủy, chính quyền, cơ quan ban, ngành, các lực lượng của địa phương, các đơn vị quân đội trên địa bàn. Trong đó, đã tổ chức thành công diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 3, diễn tập chiến dịch tiến công của Quân đoàn 3 trên địa bàn Tây Nguyên, diễn tập đối kháng tác chiến không gian mạng của Bộ Tư lệnh 86, diễn tập chiến thuật bắn đạn thật của Quân đoàn 12, với nhiều loại trang bị kỹ thuật do chính Quân đội ta nghiên cứu, sản xuất.

Công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, khoa học quân sự đạt kết quả tích cực, có bước đột phá mới. Phối hợp nghiên cứu, sản xuất thành công một số loại nhiên liệu đặc chủng; sửa chữa, cải tiến, chế tạo, hiện đại hóa được nhiều loại vũ khí trang bị, vật tư kỹ thuật và sản phẩm công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, tăng tỉ lệ nội địa hóa vật tư cho vũ khí trang bị (có loại đạt 95% tỉ lệ nội địa hóa), tiết kiệm được ngân sách Nhà nước, giảm phụ thuộc đối tác nước ngoài.

Các hoạt động nêu trên đã khẳng định sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội ta; thể hiện tư duy mới, cách làm mới, tính chủ động, sáng tạo trong công tác, năng lực làm chủ khai thác, sử dụng, nghiên cứu chế tạo, sản xuất các loại trang bị kỹ thuật mới; phát huy ý chí tự lực, tự cường, trách nhiệm, quyết tâm từ năm 2030 xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

4. Toàn quân đã phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, “thế trận lòng dân”, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp ngày càng vững chắc. Chủ động phối hợp với ngành Công an và các lực lượng nắm chắc tình hình, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Thực hiện hiệu quả chủ trương kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng. Trao đổi, thống nhất với Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội và các địa phương, cơ quan, đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Phối hợp với các địa phương đưa dân ra sinh sống ổn định, lâu dài ở khu vực biên giới, biển đảo; tham gia xây dựng hạ tầng giao thông quốc gia; đầu tư xây dựng công trình chiến đấu, công trình quốc phòng, các khu kinh tế - quốc phòng trên địa bàn chiến lược, trọng điểm; điều chỉnh, phát huy tốt vai trò nòng cốt của các binh đoàn, đoàn kinh tế - quốc phòng tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới, biển đảo, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc. Quân đội đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích, tiên phong, không quản ngại hy sinh, gian khổ, điều động gần 60.000 lượt bộ đội, dân quân tự vệ, gần 3.000 lượt phương tiện, kịp thời có mặt ở những nơi khó khăn, nguy hiểm tham gia phòng, chống thiên tai, thảm họa, tìm kiếm, cứu nạn (kể cả ở nước ngoài), hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Quân đội trong thời bình, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

5. Đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Các cấp ủy, tổ chức đảng được kiện toàn kịp thời, nêu cao tính chiến đấu, gương mẫu, đoàn kết, phát huy tốt vai trò lãnh đạo và tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, có phẩm chất, năng lực, uy tín cao. Chủ động rà soát, lựa chọn, giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XVI, các chức danh Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội nhiệm kỳ 2026 - 2031; bổ sung, kiện toàn cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp và thực hiện các mặt công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát nghiêm túc, đúng quy định.

6. Có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền; coi trọng “tự soi, tự sửa”, giữ gìn phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Quân đội luôn xung kích, nòng cốt, tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Triển khai hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Tích cực nghiên cứu, sáng tác, phát hành ấn phẩm văn hóa, văn học, báo chí, biểu diễn nghệ thuật đáp ứng đời sống tinh thần bộ đội (Ví dụ như: Phối hợp sản xuất, phát sóng 40 tập phim truyền hình “Cuộc chiến không giới tuyến”, thu hút đông đảo khán giả truyền hình, tuyên truyền sâu rộng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới). Công tác dân vận được triển khai tích cực, sáng tạo, với nhiều mô hình mới, thiết thực, hiệu quả, thắt chặt đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, tạo sự đồng thuận cao, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, nhất là nơi biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa. Niềm tin của nhân dân ta đối với Quân đội, với “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục tăng lên, tín nhiệm đối với lãnh đạo Quân đội ở mức cao. Mỗi việc làm, hành động đẹp của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã làm sáng đẹp thêm hình ảnh của Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

7. Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được tiến hành tích cực, chủ động, khôn khéo, linh hoạt, thực chất, hiệu quả; tiếp tục là điểm sáng trong những trụ cột của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân. Đã tổ chức thành công Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất và các hoạt động hợp tác với các nước. Kịp thời tham mưu, xử lý hài hòa, mềm dẻo trong quan hệ hợp tác quốc phòng với các nước láng giềng, nước lớn, đối tác chiến lược, các nước ASEAN và bạn bè truyền thống. Tham gia tích cực, có trách nhiệm các hoạt động đối ngoại quốc phòng đa phương, song phương và gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, trọng tâm là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 17 và ASEAN mở rộng lần thứ 10; Hội nghị An ninh quốc tế Mát-xcơ-va lần thứ 11; Diễn đàn Hương Sơn - Bắc Kinh lần thứ 10; Đối thoại Shangri-La lần thứ 20, góp phần củng cố lòng tin, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước, Quân đội, bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi đánh giá cao, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích, chiến công mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đạt được trong năm 2023.

Tuy nhiên, như trong Báo cáo tổng kết và các ý kiến thảo luận, các đồng chí đã chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm; trong đó, có những hạn chế, khuyết điểm chậm được khắc phục như: Xử lý một số thông tin xấu độc phát tán trên không gian mạng; xử lý tồn đọng tài chính của một số doanh nghiệp; quản lý kỷ luật, mất an toàn trong huấn luyện, công tác và tham gia giao thông; chấp hành chưa nghiêm nền nếp, chế độ công tác... Đó là những vấn đề đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực khắc phục. Tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục thảo luận, chỉ rõ nguyên nhân, để năm 2024 đạt kết quả tốt hơn.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

II. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Thưa các đồng chí,

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, tăng tốc phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ quân đội; năm diễn ra nhiều sự kiện lớn, trong đó có kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân trong bối cảnh dự báo khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi (những khó khăn, thách thức, thuận lợi đã nêu trong báo cáo, tôi không nhắc lại).

Về cơ bản, tôi tán thành phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Báo cáo tổng kết tại Hội nghị hôm nay; chỉ xin gợi mở thêm một số nội dung để các đồng chí quan tâm nghiên cứu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện như sau:

Thứ nhất, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, có đối sách xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục tham mưu ban hành các chủ trương, chính sách, pháp luật về quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong điều kiện mới. Phối hợp triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đồng bộ với các chiến lược trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng và các nghị quyết về chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 vùng kinh tế của đất nước. Đây là những vấn đề rất lớn, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài, mong các đồng chí cố gắng làm thật tốt.

Thứ hai, quán triệt sâu sắc đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, với quan điểm dựa vào dân, “dân là gốc”, là trung tâm, là chủ thể. Đề xuất cơ chế thích hợp để phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị, tích cực tham gia xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, “thế trận lòng dân”, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc. Thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng. Nghiên cứu, điều chỉnh thế bố trí lực lượng phù hợp với tiến trình điều chỉnh tổ chức Quân đội trong tình hình mới; phát huy tốt vai trò nòng cốt của các binh đoàn, đoàn kinh tế - quốc phòng tham gia phát triển kinh tế - xã hội, ổn định dân cư ở địa bàn chiến lược, trọng điểm, biên giới, biển đảo, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng, “phên giậu” bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo quốc gia.

Thứ ba, Quân đội là lực lượng nòng cốt, chủ lực và quan trọng nhất trong bảo vệ Tổ quốc, vì vậy, phải tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ. Phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước; chủ động ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống. Tích cực nghiên cứu, phát triển nghệ thuật quân sự, tác chiến ứng phó hiệu quả với các loại hình chiến tranh công nghệ cao. Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập, đáp ứng điều kiện tác chiến mới; trọng tâm là tổ chức chặt chẽ, chất lượng, an toàn các cuộc diễn tập; nghiên cứu đưa vào sử dụng vũ khí chiến lược, vũ khí mới, hiện đại do ta chế tạo, sản xuất để khẳng định độ tin cậy của vũ khí trang bị và nâng cao khả năng tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của các lực lượng.

Thứ tư, quyết liệt thực hiện điều chỉnh tổ chức lực lượng đúng kế hoạch, lộ trình; cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng, để đến năm 2025 hoàn thành mục tiêu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Quá trình thực hiện phải chặt chẽ, kiên quyết, kiên trì, có lộ trình, bước đi thích hợp, không chủ quan, nóng vội; kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách, tạo được niềm tin, khí thế mới, sức mạnh mới để Quân đội hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Nghiên cứu, xác định tiêu chí, nội hàm của Quân đội hiện đại cả về con người, tổ chức, vũ khí trang bị và nghệ thuật quân sự, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về “Người trước, súng sau”. Đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp thu hút, đào tạo, trọng dụng nhân tài, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong Quân đội đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Thứ năm, đặc biệt chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, là Đảng bộ gương mẫu về mọi mặt. Bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương, chỉ đạo của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Kịp thời kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, đội ngũ cán bộ các cấp đồng bộ với lộ trình điều chỉnh tổ chức lực lượng. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, sĩ quan vững mạnh, đặc biệt là đội ngũ tướng lĩnh phải có phẩm chất “Trí, dũng, nhân, tín, liêm, trung” như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; làm tốt công tác cán bộ ở tất cả các khâu, các bước để chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp. Hoàn thành có chất lượng tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan và nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp để xây dựng đội ngũ cán bộ, sĩ quan Quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ sáu, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền. Thực hiện nền nếp, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo chặt chẽ Đại hội Thi đua Quyết thắng các cấp giai đoạn 2019 - 2024 và các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, trọng tâm là kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm thành lập Quân đội, 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân thiết thực, ý nghĩa. Triển khai hiệu quả công tác dân vận, hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”, phong trào thi đua “dân vận khéo”, “đơn vị dân vận tốt”, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc.

Thứ bảy, bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng và các mặt công tác khác đáp ứng các nhiệm vụ. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Triển khai hiệu quả các chương trình, đề án, dự án ngành hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, khoa học quân sự, với tinh thần chủ động, tích cực, phát huy nội lực, tự lực, tự cường. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng; nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ trong các lĩnh vực, tạo đột phá mới, làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa các loại vũ khí trang bị, vật tư kỹ thuật, sản phẩm công nghiệp quốc phòng công nghệ cao; coi trọng phát triển vũ khí chiến lược, hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại trong tình hình mới.

Thứ tám, chủ động, tích cực, triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc theo phương châm “Thêm bạn, bớt thù”, “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc phòng song phương, đa phương. Tạo thế đan xen lợi ích và củng cố tin cậy chiến lược với các đối tác, nhất là các nước láng giềng, nước lớn, đối tác chiến lược, các nước ASEAN và bạn bè truyền thống. Kịp thời nhận diện, xử lý đúng đắn, hài hòa, linh hoạt đối tác, đối tượng quốc phòng, không “chọn bên”, không để bị động, bất ngờ; ngăn ngừa nguy cơ xung đột, đối đầu, tránh bị cô lập, phụ thuộc. Tranh thủ tối đa sự ủng hộ quốc tế, thực hiện kế sách bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa” bằng biện pháp hòa bình. Tích cực hỗ trợ trong điều kiện, khả năng của ta giúp bạn Lào đảm nhiệm tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2024. Tham gia tích cực, có trách nhiệm các hoạt động quốc phòng, diễn đàn đa phương khu vực, quốc tế, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Tổ chức tốt Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024.

Thưa các đồng chí,

Năm 2024 với nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và Quân đội; tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam Anh hùng, tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm, quyết tâm cao, tôi tin tưởng rằng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Năm mới 2024 sắp đến, tôi chúc các đồng chí đại biểu, cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa.

Xin cảm ơn các đồng chí!