Ban chấp hành Trung ương vừa ra Quy định số 37-QĐ/TW do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký về những điều đảng viên không được làm, thay thế Quy định số 47 năm 2011.

Quy định mới giữ nguyên 19 Điều như trước, kế thừa cơ bản những nội dung còn phù hợp, bổ sung một số nội dung đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII, XIII.

leftcenterrightdel
 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Ảnh: VGP 

Theo đồng chí Vũ Quốc Hùng, đây là một sự phát triển tư duy của Đảng ta trong tình hình hiện nay. Quan điểm của Đảng là mỗi đảng viên không dao động mà từ tổng kết thực tiễn thì thấy rằng phải làm kỹ hơn nữa, thay đổi cho phù hợp hơn với thực tế.

Đồng chí Vũ Quốc Hùng cho rằng, để những quy định mới này đi vào cuộc sống thì phải tuyên truyền, tổ chức huấn luyện và phải kiểm tra, giám sát, chứ không thể nói chung chung được. Hơn nữa, phải số hoá các lĩnh vực và phải kiểm tra giám sát, kể cả kiểm tra, giám sát người đứng đầu là cấp uỷ và thường vụ cấp uỷ.

Cơ quan nào cũng có đảng uỷ, thường vụ, bí thư, phó bí thư, trước tiên ban thường vụ, cấp ủy phải là những người nghiêm túc thực hiện các quy định và sốt sắng trong việc kiểm tra giám sát, đôn đốc cấp dưới và đảng viên thực hiện các quy định.

Đồng chí Vũ Quốc Hùng khẳng định: Đảng đã nói rồi, những người đứng đầu nào không đủ tâm, tầm thì nên chuyển sang chỗ khác, đồng thời củng cố ban thường vụ các cấp uỷ. Những người trong thường vụ cấp uỷ là những người chăm lo xây dựng Đảng. Người đứng đầu là chủ tịch các cấp phải là người "đầu tàu", tổ chức làm việc sao cho khoa học.

“Tôi nghĩ rằng, không nên thần thánh hoá nhân cách người cộng sản bởi ai cũng có lúc sai, lúc đúng nhưng nếu thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện và được sự nhắc nhở của tổ chức thì phẩm chất sẽ kiên trung, vững bền”, đồng chí Vũ Quốc Hùng cho biết.

Quy định lần này, một số nội dung được bổ sung nhưng vẫn là 19 Điều, mọi quy định chủ yếu là để đảng viên dễ làm, dễ nhớ, dễ hiểu. Những điều cụ thể bổ sung thêm thì tốt hơn trong việc giám sát.

Quy định mới đã cụ thể hoá rồi, những điều này sau khi quán triệt cho đảng viên cũng dễ hơn, công tác kiểm tra của cấp uỷ và của ủy ban kiểm tra các cấp, sự giám sát của nhân dân cũng thuận lợi hơn.

KHÁNH HUYỀN