Trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hôm nay, tôi rất vui mừng tới dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong quân đội giai đoạn 2016-2020. 

Tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, đặc biệt là các điển hình tiên tiến “Dân vận khéo” cùng cán bộ, chiến sĩ toàn quân lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Một trong năm bài học đã được khẳng định trong Cương lĩnh xây dựng và phát triển đất nước, đó là “sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”, mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân chính là sức mạnh của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “Nước phải lấy dân làm gốc, gốc có vững thì cây mới bền” và mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân-dân là nội dung cốt lõi, sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam-quân đội của dân, do dân, vì dân.

Hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, luôn là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy, chiến đấu bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, giữ gìn, vun đắp mối quan hệ máu thịt quân-dân, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân về Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng, Bộ đội Cụ Hồ là bộ đội của dân.

Thực hiện lời dạy của Bác “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp, Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong quân đội đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên mọi lĩnh vực gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, các chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, “Nâng bước em tới trường”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Tết quân dân”... và nhiều hình thức sáng tạo khác. Các phát biểu và các phóng sự của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân khu 3, Quân khu 5, Quân khu 9, Vùng 4 Hải quân... đã khắc họa thêm một cách sống động, hiệu quả công tác dân vận của quân đội với nhiều nội dung, biện pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả đã góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh đẩy lùi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; góp phần tạo sự đồng thuận, động viên nhân dân tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Ðảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy tốt vai trò của quân đội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, quân đội với nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước. Thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, nhiều tấm gương đồng cam, cộng khổ, xả thân, anh dũng hy sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Với kết quả toàn diện, thực chất, sức lan tỏa sâu rộng, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, công tác dân vận của quân đội đã góp phần thiết thực cho cuộc sống của người dân, nhất là người có công, người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên cương, hải đảo, đồng bào các dân tộc thiểu số, người dân gặp khó khăn trong cuộc sống. Hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” luôn là hình ảnh gần gũi, tin cậy, đi đầu, sát cánh cùng nhân dân vượt qua khó khăn, gian khổ, đầu sóng ngọn gió, điều rất ấm áp đó là những tên gọi “Người thầy thuốc mang quân hàm xanh”, “Người thầy giáo mang quân hàm xanh” là tên gọi thân thương mà nhân dân đã dành riêng cho quân đội. Công tác dân vận, Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong quân đội còn góp phần rèn luyện, trau dồi bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, phát triển toàn diện nhân cách người quân nhân cách mạng, phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Thực tiễn đã khẳng định, quân đội là lực lượng quan trọng cùng toàn Đảng, hệ thống chính trị động viên sức mạnh to lớn trong nhân dân thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: qdnd.vn

Kết quả đạt được trong Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” của quân đội với những con số cụ thể, hơn 7.000 tổ công tác dân vận, hơn 14.000 điển hình “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt”, góp phần quan trọng cho Phong trào “Dân vận khéo” của quân đội và cả nước. Tôi đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả đã đạt được và xin chúc mừng 134 tập thể, cá nhân tiêu biểu được tuyên dương tại hội nghị này.

Những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những biến động sâu sắc, bên cạnh thời cơ, thuận lợi cũng còn nhiều khó khăn, thách thức tác động đến quá trình phát triển của đất nước. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tiếp tục phát huy cao độ truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, làm tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nâng cao hiệu quả Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, tôi tán thành với phương hướng, giải pháp đã được đề ra và đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo một số vấn đề sau:

Một là, khắc phục những hạn chế khuyết điểm đã được nêu trong báo cáo, nhất là nguyên nhân chủ quan, phát huy những kinh nghiệm đã có tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” toàn diện theo tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của quân đội. Phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; xây dựng phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Hai là, nâng cao nhận thức và đổi mới công tác dân vận đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, quan tâm phát huy quyền làm chủ, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, cuộc sống của nhân dân, tạo động lực để động viên nhân dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, đóng góp khả năng cho sự nghiệp phát triển đất nước, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo”, lan tỏa sâu sắc hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Thi đua học tập những tấm gương hy sinh, quên mình vì nhân dân, vì độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, tạo thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn quân.

Ba là, tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kết luận số 43-KL/TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”, gắn công tác dân vận với công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động giữa quân đội với cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các địa phương, địa bàn nơi đóng quân nhằm tăng thêm sức mạnh cho Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”. Tôi xin ghi nhận kiến nghị của đồng chí Tư lệnh Quân khu 5 về tiếp tục quan tâm tham mưu việc đẩy mạnh nâng cao nhận thức, hành động của toàn hệ thống chính trị làm công tác dân vận.

Công tác dân vận của quân đội càng sâu sắc hơn khi Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” được triển khai dựa trên những nền tảng truyền thống vững chắc của quân đội cách mạng, kết quả thực hiện đồng bộ chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, với tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trước nhân dân..., tất cả góp phần tạo nên mối quan hệ vững chắc giữa Đảng, quân đội với nhân dân, niềm tin của nhân dân với Đảng, với quân đội. Tôi tin tưởng rằng, trên cơ sở những mục tiêu, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 5 năm tới được xác định trong Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong quân đội sẽ đạt được những kết quả cao hơn, góp phần xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân.

----------

(*) Đầu đề của Báo Quân đội nhân dân