“Với danh sách những người được giới thiệu vào Ban Chấp hành (BCH) Trung ương lần này, tôi thấy đều có đức, có tài, có năng lực và kinh nghiệm có thể đáp ứng tốt chức trách, nhiệm vụ của mình. Tôi mong các đồng chí sẽ là những người tích cực nhất, tâm huyết nhất và trách nhiệm nhất trong việc triển khai nhiệm vụ đại hội và cụ thể hóa nghị quyết đại hội để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra”, đại biểu Lò Minh Hùng bày tỏ. Đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La đồng thời cho biết thêm, công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng được tiến hành ngay từ đầu nhiệm kỳ khóa XII, qua nhiều kỳ Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm trong công tác nhân sự Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước ta từ nhiệm kỳ VI đến nhiệm kỳ XII, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới. Đây là một quá trình đã được làm dày công, kỹ lưỡng và rất chặt chẽ; lấy ý kiến nhiều cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương, thể hiện tính dân chủ rất cao.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La.

Đại biểu Lò Minh Hùng cho biết: Các đồng chí được giới thiệu kỳ này đã được đánh giá trên tinh thần hết sức dân chủ, khách quan, trên cơ sở xuyên suốt quá trình công tác, thể hiện qua những sản phẩm cụ thể trong quá trình công tác đó. Danh sách những người được giới thiệu vào BCH Trung ương lần này đã thể hiện được ý Đảng, lòng dân. Tôi tin các đồng chí đều xứng đáng với những nhiệm vụ của mình.

leftcenterrightdel
Các đại biểu trao đổi bên lề Đại hội. 

"Chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số đã được nhấn mạnh trong văn kiện, với nhiều giải pháp và bước đi cụ thể trong từng giai đoạn, phù hợp với thực tiễn trong giai đoạn mới. Là tỉnh biên giới với 270km đường biên với nước bạn Lào, chúng tôi luôn xác định việc gần dân, sát dân để thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các hiệp định về công tác biên giới. Cùng với đảng bộ, chính quyền và nhất là cùng với các lực lượng vũ trang bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới”, đại biểu Lò Minh Hùng chia sẻ.

MẠNH HÀ - TRỌNG HẢI