Bên cạnh công tác chuẩn bị chu đáo, thận trọng, kỹ lưỡng, tôi cho rằng ý thức của mỗi đại biểu tham dự đại hội rất cao, góp phần nên sự thành công đó. Những ngày qua, theo dõi dư luận đại hội, tôi đánh giá các đại biểu rất phấn khởi và đặt nhiều tin tưởng ở Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Đặc biệt, thông tin từ đại hội được tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân cũng đã tạo được dư luận xã hội rất tốt, nhân dân tin tưởng vào đại hội, tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và tin tưởng vào tập thể Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ lãnh đạo đất nước hiện thực hóa được khát vọng phát triển, đại biểu Trần Thị Lộc cho biết.

leftcenterrightdel
Đại biểu Trần Thị Lộc. 

Theo đại biểu Trần Thị Lộc, để đưa nghị quyết vào cuộc sống, sau khi đại hội các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung để sớm triển khai việc quán triệt, học tập nghị quyết cũng như các nội dung chương trình kế hoạch liên quan để triển khai nghị quyết. Cùng với đó là, phải làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt những điểm mới của nghị quyết, những chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể trong nghị quyết, từ đó phát huy lợi thế cho từng vùng miền để triển khai tốt nhất, sâu rộng nhất nghị quyết đại hội. Đặc biệt là tuyên truyền dưới nhiều hình thức để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu sâu hiểu sát và tổ chức thực hiện đúng theo tinh thần nghị quyết. Thứ ba là trong quá trình tổ chức thực hiện cũng phải đẩy mạnh kiểm tra giám sát, có hướng dẫn thật kỹ lưỡng, chu đáo để thực hiện tốt nghị quyết.

Các cơ quan báo chí cần làm tốt công tác tuyên truyền, tập trung vào điểm mới của nghị quyết để nhân dân nắm vững, hiểu rõ từ đó tạo đồng thuận, nhất trí cao trong tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, tích cực tuyên truyền về những kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, các gương tập thể, cá nhân điển hình trong triển khai thực hiện nghị quyết để nhân rộng ra điển hình. Đặc biệt, các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, xuyên tạc chủ trương của Đảng trong nghị quyết đại hội.

Với thành công của đại hội, tôi tin Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII-đây là một tập thể mạnh, tập hợp, quy tụ những cá nhân ưu tú nhất, tinh hoa nhất của Đảng sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước phát triển mạnh mẽ, xây dựng Đảng ta vững mạnh hơn nữa thời gian tới. 

THU MINH