Đạt được kết quả này, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng: “Do tỉnh luôn xác định kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh là quan điểm cơ bản, nhất quán, xuyên suốt trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

leftcenterrightdel
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan tặng hoa động viên thanh niên huyện Bình Xuyên lên đường nhập ngũ, tháng 2-2020.

Vĩnh Phúc nằm trong Vùng Thủ đô, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; là địa bàn chiến lược, vành đai, tuyến phòng thủ bảo vệ phía tây bắc của Thủ đô Hà Nội; là cửa ngõ quan trọng của Quân khu 2 với Thủ đô Hà Nội và cả nước; có nhiều lợi thế về phát triển kinh tế - xã hội nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, nguy cơ, thách thức về quốc phòng, an ninh. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc luôn xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, đồng thời gắn chặt với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh. Bằng các giải pháp hết sức thiết thực, cụ thể trong suốt nhiệm kỳ qua, Vĩnh Phúc đã kiên trì đường lối phát triển lấy công nghiệp làm nền tảng, tập trung đầu tư phát triển du lịch và dịch vụ, chú trọng bảo đảm  an sinh, phúc lợi xã hội và môi trường.

Từ quan điểm nhất quán đó, Vĩnh Phúc đã đề ra những giải pháp đột phá để thu hút các nguồn lực cho sự phát triển và trở thành một trong những điểm sáng của cả nước về phát triển kinh tế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm của tỉnh luôn ở mức cao so với các tỉnh trong khu vực và cả nước, bình quân giai đoạn 2016-2019 đạt 8,05%; quy mô nền kinh tế năm 2019 đạt 118,4 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 13 cả nước; thu ngân sách của tỉnh năm 2019 đạt hơn 33.000 tỷ đồng, đứng thứ 8 cả nước và thứ 4 Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, thế trận lòng dân được củng cố; an ninh, quốc phòng được giữ vững.

Bên cạnh các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, tạo ra nền tảng cơ sở vật chất, trong những năm qua, Vĩnh Phúc đã tập trung đầu tư sức người, sức của cho việc xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT), xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định: Để thực hiện tốt việc kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế; kinh tế với quốc phòng, an ninh, cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ những chủ trương, giải pháp toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế-xã hội, gắn chặt với việc xây dựng KVPT tỉnh, xây dựng thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Trong đó, tập trung làm tốt các nội dung:

Trước hết, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, các doanh nghiệp trong xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng-an ninh. Kiên quyết khắc phục các biểu hiện quá thiên về lợi ích kinh tế mà chưa bảo đảm các yếu tố về quốc phòng, an ninh trong thu hút đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền và sự phối hợp của Quân khu 2 trong thực hiện kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế-xã hội trong KVPT tỉnh.

leftcenterrightdel
Lực lượng dân quân thực hành bắn đạn thật trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Phúc.

Phát huy vai trò của cơ quan tham mưu, đồng thời gắn trách nhiệm và sự phối hợp của các cấp, các ngành ở địa phương trong tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế-xã hội trong KVPT tỉnh.

Một nội dung quan trọng nữa là cần tăng cường phối hợp giữa Đảng ủy Quân khu 2 với Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: NAM DUY