Kể từ khi Bộ Chính trị lần đầu ban hành chỉ thị về tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn Đảng và các tầng lớp nhân dân (Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7-11-2006 của Bộ Chính trị khóa X về tổ chức Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"), đến nay đã được gần 20 năm.

Sau mỗi kỳ đại hội của Đảng, trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả, Bộ Chính trị tiếp tục ban hành các chỉ thị, kết luận về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xem đây là việc làm thường xuyên, liên tục trong toàn Đảng và toàn dân. Cụ thể là Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị khóa XI; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị khóa XIII. 

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: tuyengiao.vn  

Điều đặc biệt hơn, các chỉ thị, kết luận được ban hành vào dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc của toàn Đảng đối với lãnh tụ vĩ đại của dân tộc-Người sáng lập, rèn giũa và lãnh đạo Đảng ta; khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ. Qua đó khẳng định Trung ương rất quyết tâm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Để cụ thể hóa quyết tâm thành hành động, Trung ương yêu cầu hằng năm, mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng và hệ thống chính trị phải đăng ký nội dung; cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương trong việc thực hiện các nội dung đã đăng ký. Có thể thấy, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã luôn kiên trì, bền bỉ học tập đạo đức, phong cách và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn. Những kết quả đạt được khiến chúng ta thêm tự hào và trách nhiệm hơn với bản thân, với Đảng để không ngừng ra sức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, xứng đáng là người đảng viên của Đảng. 

Dẫu vậy, trong từng thời điểm, từng giai đoạn, vẫn còn những cán bộ, đảng viên đã không kiên tâm, bền chí rèn luyện, tu dưỡng đạo đức theo gương Bác Hồ. Hay nói đúng hơn, họ không thực hành đúng với những điều đã cam kết; không thực hành nêu gương mà trở thành “bêu gương” xấu. Hàng loạt cán bộ, đảng viên bị thi hành kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước xử lý nghiêm minh thời gian qua để lại những vết gợn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; làm ảnh hưởng đến uy tín, thanh danh của Đảng; làm xói mòn nghiêm trọng niềm tin nơi quần chúng với Đảng. Điều này đòi hỏi những cán bộ, đảng viên khác phải nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân để không đi vào vết trượt dài của những người đã và đang "bêu gương xấu". 

Trung tá NGUYỄN TUẤN QUANG (Giảng viên Trường Sĩ quan Lục quân 1)

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.