Trên dưới đồng lòng

Vào những ngày trung tuần tháng 8, chúng tôi về Hương Khê-một trong những huyện khó khăn nhất của tỉnh Hà Tĩnh. Huyện Hương Khê còn hai xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), là xã Hà Linh và Điền Mỹ. Trên đường đi chúng tôi ghé Ban CHQS huyện, Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: “Thực hiện phong trào thi đua 50 ngày cao điểm về xây dựng NTM, hiện nay quân số của đơn vị đang tập trung giúp đỡ các xã xây dựng NTM”. Được biết, trong 7 tháng của năm 2023, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện và lực lượng dân quân tự vệ các xã đã phối hợp với các lực lượng tham gia xây dựng NTM tại xã Hương Lâm, Điền Mỹ với hơn 500 ngày công, phát quang hơn 10km hành lang đường, trồng mới 1.000m hàng rào xanh, làm hơn 400m hàng rào thép gai, làm kênh mương nội đồng...

Ngoài các kế hoạch của huyện, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có những quyết định giao cho các sở, ban, ngành đỡ đầu, tài trợ các xã khó khăn. Trên địa bàn huyện Hương Khê, các đơn vị đỡ đầu, tài trợ đã huy động lực lượng giúp giải phóng hành lang, làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa thôn, hỗ trợ ca máy làm giao thông nông thôn, vật tư xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, công trình vệ sinh, hỗ trợ thiết chế nhà văn hóa thôn, đường điện chiếu sáng làng quê, hỗ trợ kinh phí tham quan học tập, cây bóng mát... Tổng kinh phí các tổ chức, đơn vị đã đỡ đầu, tài trợ tiền mặt và hiện vật 1,508 tỷ đồng.

leftcenterrightdel

LLVT huyện Thạch Hà giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới. 

Chính nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành nên hai xã của huyện Hương Khê là Hương Lâm và Hương Liên đã hoàn thành các tiêu chí trình đề nghị thẩm định, xét, công nhận đạt chuẩn NTM; các sở, ngành đã tổ chức thẩm định, kết quả hai xã đều đủ điều kiện trình Hội đồng công nhận đạt chuẩn NTM. Xã Hà Linh và Điền Mỹ đến thời điểm này đã đạt 14/20 tiêu chí và xác định quyết tâm về đích vào cuối năm 2023. Huyện Hương Khê phấn đấu về đích NTM vào năm 2024.

Năm 2018, Nghi Xuân là huyện đầu tiên của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện NTM. Huyện đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo “Xây dựng huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch, giai đoạn 2021-2025”. Năm 2023, UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện hoàn thành đạt chuẩn huyện NTM nâng cao, đến nay đã đạt được những kết quả khá vững chắc, 15/15 xã đạt chuẩn NTM; có 5/15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; có 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu... Huyện Nghi Xuân phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao đầu năm 2024 và đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu năm 2025.

Bằng sự chủ động và quyết tâm chính trị cao, hiện nay các tiêu chí về tỉnh NTM của Hà Tĩnh đang từng bước được hoàn thiện. Đến nay, toàn tỉnh có 177/181 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 98%); có 50/181 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (chiếm 27,6%);  có 7/181 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (chiếm 3,87%). Dự kiến đến cuối năm 2023 có 181/181 xã đạt chuẩn NTM (đạt 100%); kế hoạch năm 2024 có 91 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (chiếm 50% tổng số xã), 18 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (chiếm 10% số xã).

leftcenterrightdel
 Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 28, Quân khu 4 phối hợp với Ban CHQS huyện Hương Sơn giúp nhân dân xã Sơn Kim 1 xây dựng nông thôn mới.

Theo đánh giá của các sở, ngành, 10 tiêu chí và 42 chỉ tiêu tỉnh đạt chuẩn NTM có hai tiêu chí cơ bản đạt, gồm: Quy hoạch và an ninh, trật tự xã hội; có 3 tiêu chí có khả năng hoàn thành, gồm: Dịch vụ hành chính công; giáo dục và y tế; chỉ đạo, điều phối thực hiện Chương trình xây dựng NTM; có 5 tiêu chí khó có khả năng hoàn thành nếu không có sự nỗ lực phấn đấu và nguồn lực hỗ trợ, gồm: Cơ sở hạ tầng kết nối và thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại, hội nhập và bền vững, văn hóa, môi trường và cảnh quan nông thôn, việc làm-thu nhập-hộ nghèo. Như vậy, để hoàn thành mục tiêu đề án "Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM, giai đoạn 2021-2025" đòi hỏi sự cố gắng vượt bậc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng như rất cần sự vào cuộc của các ban, bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là ưu tiên nguồn vốn để triển khai thực hiện các tiêu chí dự án.

Lãnh đạo sâu sát, quyết tâm chính trị cao

Việc triển khai thực hiện đề án thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM đã được Tỉnh ủy, HĐND, Ban chỉ đạo tỉnh, UBND quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16-12-2020; Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM; HĐND tỉnh ban hành hệ thống các cơ chế, chính sách; UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện và các văn bản triển khai, chỉ đạo xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM, tổ chức làm việc với các bộ, ngành Trung ương; các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao đã chủ động tham mưu với UBND tỉnh những giải pháp triển khai thực hiện.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, tỉnh Hà Tĩnh triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều khó khăn: Hậu quả của thiên tai nặng nề; dịch Covid-19 phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất, đời sống của nhân dân. Bám sát chủ trương, nghị quyết của Trung ương và tình hình thực tiễn của tỉnh, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã đoàn kết, thống nhất, tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ chính trị đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Đặc biệt nhiệm vụ thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đây là cơ sở, nền tảng để tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục từng bước hoàn thành các tiêu chí.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Ngô Đình Long, Phó chánh văn phòng NTM tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM”, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời ban hành nghị quyết, cơ chế chính sách, kế hoạch triển khai thực hiện. Đến nay, có hai tiêu chí tỉnh NTM cơ bản đạt chuẩn; các tiêu chí còn lại tổ chức triển khai đạt được một số kết quả bước đầu; các tiêu chí cấp xã, huyện đang được tập trung củng cố, nâng cao; phát triển kinh tế nông thôn có sự chuyển biến tích cực; công tác bảo vệ môi trường được tăng cường; cơ sở vật chất giáo dục, y tế, công trình nước sạch tập trung được quan tâm đầu tư nâng cấp...

Những kết quả đạt được là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực, cố gắng, sự đoàn kết, đồng lòng, vào cuộc tích cực và quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và con em Hà Tĩnh xa quê. Tuy nhiên để hoàn thành mục tiêu, tỉnh Hà Tĩnh rất cần sự giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương, như ưu tiên hỗ trợ tỉnh số tiền còn thiếu so với nhu cầu đề án; bố trí những nguồn vốn từ các chương trình và các nguồn vốn khác do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý để triển khai thực hiện các tiêu chí, dự án... Việc hoàn thành đề án "Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM, giai đoạn 2021-2025" không những có ý nghĩa chính trị to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mà còn là cơ sở thực tiễn để Trung ương nghiên cứu, xây dựng, ban hành các tiêu chí quốc gia về tỉnh đạt chuẩn NTM và triển khai trên toàn quốc.

LÊ ANH TẦN

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.