Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta vô cùng tự hào về mối quan hệ đoàn kết, gắn bó keo sơn Việt Nam-Lào. Mối quan hệ ấy là tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai Nhà nước và hai dân tộc Việt Nam-Lào. Mối quan hệ Việt Nam-Lào được xây đắp dựa trên sự tin cậy, thủy chung, vô tư, trong sáng hiếm có, trên cơ sở phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, bình đẳng và cùng có lợi.

Trong những giai đoạn đấu tranh chống kẻ thù chung vì độc lập, tự do, hai dân tộc Việt Nam-Lào đã kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi, hy sinh xương máu, dựa vào nhau để tồn tại và phát triển. Sự gắn bó ấy tạo nên mối quan hệ đặc biệt vô cùng quý giá được xây đắp trên cơ sở Chủ nghĩa Mác-Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, nhân lên gấp bội sức mạnh của mỗi dân tộc, bảo đảm cho sự phát triển thắng lợi của cách mạng mỗi nước. Trải qua những thử thách khốc liệt của chiến tranh và những năm tháng cùng gian truân trong quá trình đổi mới, hội nhập, quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào được xem là lẽ sống tự nhiên, quy luật sống còn của hai dân tộc, là tình nghĩa ruột thịt thân thiết, trước sau như một. Mỗi thành tựu đạt được của cách mạng hai nước từ trước đến nay đều gắn liền với những bước phát triển tốt đẹp của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

leftcenterrightdel
Tiếng hát hữu nghị Việt-Lào/ Ảnh minh họa/TTXVN.  

Trong những ngày vui lịch sử này, chúng ta càng ghi nhớ, trân trọng và biết ơn vô hạn công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong kính yêu-những lãnh tụ cách mạng đã đặt nền móng vững chắc cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, cũng như các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước đã hết mình cống hiến sức lực và máu xương cho sự nghiệp cách mạng chung của hai dân tộc. Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam luôn tự hào có người bạn Lào thủy chung, son sắt và cùng chung chí hướng, luôn nhận thức sâu sắc rằng mỗi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay đều gắn liền với tình đoàn kết, sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của nhân dân Lào anh em. Đồng thời, là người đồng chí, anh em thân thiết, Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam hết sức vui mừng và nhiệt liệt chúc mừng những thắng lợi to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Lào đã đạt được trong suốt chặng đường cách mạng vẻ vang của mình, tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa.

Trên nền tảng những thành tựu vô cùng to lớn của quan hệ hai nước trong suốt chặng đường đã qua cùng với những thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước mang tính chỉ đạo xuyên suốt trong tổng thể của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Ðảng, hai Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển lên tầm cao mới, đáp ứng nguyện vọng thiết tha của nhân dân hai nước là xây dựng thành công nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng, góp phần xứng đáng vào việc gìn giữ hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Chúng ta mãi mãi tự hào về tình đoàn kết đặc biệt, thủy chung, son sắt, vững bền Việt Nam-Lào. Chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

QĐND