Trong 46 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào, nhân dân các dân tộc Lào anh em đã phát huy truyền thống anh hùng và tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử, tạo nên diện mạo mới cho nước CHDCND Lào: Chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững, quốc phòng, an ninh được bảo đảm, chính trị-xã hội ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, phát triển kinh tế-xã hội có những chuyển biến mạnh mẽ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, uy tín và vị thế của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Những thành tựu đó là minh chứng hùng hồn khẳng định tính đúng đắn của con đường phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào anh em đã lựa chọn.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. Nguồn: vietnamplus.vn.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn tự hào có người bạn Lào thủy chung son sắt, cùng chung chí hướng, kề vai sát cánh trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Sự gắn bó keo sơn này được tạo dựng nên từ máu xương của biết bao thế hệ, được tôi luyện qua gian lao, thử thách và đã trở thành mối tình hữu nghị vĩ đại, gắn kết không thể tách rời, “sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”, “vững bền hơn núi, hơn sông”, “sáng hơn trăng rằm, thơm hơn bông hoa nào thơm nhất”, trở thành quy luật phát triển, là nhân tố quan trọng bảo đảm sự tồn tại, phát triển của hai nước và là tài sản chung vô giá của hai dân tộc.

Nhân dân Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc rằng, mỗi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc ngày nay đều gắn liền với tình đoàn kết, sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình của nhân dân các dân tộc Lào anh em. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nguyện làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào anh em giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng đơm hoa kết trái trên cơ sở phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, hợp tác bình đẳng và cùng có lợi, vì sự phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Là người bạn, người đồng chí anh em thân thiết cùng chung lý tưởng, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hòa cùng niềm vui với Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào anh em kỷ niệm 46 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào, đồng thời nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà Lào đã đạt được trong 46 năm qua. Tin tưởng, với đường lối đổi mới toàn diện, dưới sự lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm của Đảng NDCM Lào, nhân dân các dân tộc Lào anh em nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng NDCM Lào, xây dựng thành công đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

QĐND