Tín hiệu tích cực

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh hiện có 94 tổ chức cơ sở đảng với 7.626 đảng viên; trong đó có 24 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp với hơn 2.630 đảng viên. Thực hiện Nghị quyết 07, Đảng ủy Khối, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới, nâng cao năng lực, sức chiến đấu. Hằng năm, có hơn 85,78% tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ; hơn 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh, phương thức lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng đã có nhiều đổi mới, nhất là việc ban hành các quy định, quy chế, nghị quyết, chương trình hành động, cải tiến lề lối làm việc; quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn, củng cố tổ chức cơ sở đảng gắn với tái cơ cấu tổ chức doanh nghiệp, bảo đảm đồng bộ và thống nhất nên đã nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tiêu biểu như, với 17 chi bộ, hơn 390 đảng viên, từ năm 2020 đến nay, Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã kết nạp thêm 30 đảng viên mới. Đội ngũ cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, trở thành lực lượng nòng cốt, tiên phong trong các phong trào thi đua và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Nhiều năm liền Đảng bộ Công ty được Đảng ủy Khối tặng Giấy khen Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được công nhận đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Kết quả đó là nhờ có sự quan tâm đúng mực, sự quản lý và chỉ đạo sâu sát của các cấp đối với công tác bồi dưỡng và phát triển đảng viên.

leftcenterrightdel

 Các đảng viên Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh lao động sản xuất.

Hay như Đảng bộ thị xã Kỳ Anh hiện có 6 doanh nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc Thị ủy. Theo đánh giá, công tác xây dựng Đảng trong tổ chức đảng ở các doanh nghiệp từng bước được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Một số doanh nghiệp lớn, vốn đầu tư nước ngoài trong Khu kinh tế Vũng Áng đã và đang góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, giải quyết việc làm, đóng góp tích cực vào tăng trưởng, phát triển kinh tế của tỉnh và đất nước.

Đánh giá đúng về thực tế trên, Tỉnh ủy Hà Tĩnh khẳng định: Triển khai thực hiện Nghị quyết 07, công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp từng bước được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện tương đối hiệu quả, bài bản. Một số tổ chức đảng phát huy được vị trí, vai trò, từng bước tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Rào cản và điểm nghẽn

Không thể phủ nhận những kết quả đạt được, song quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 07, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh cũng nghiêm túc chỉ rõ những hạn chế, tồn tại ở cơ sở. Thị xã Kỳ Anh được đánh giá là địa bàn có nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động, thế nhưng theo đồng chí Đặng Văn Thành, Bí thư Thị ủy Kỳ Anh, một nghịch lý đang diễn ra trên địa bàn là: Số lượng doanh nghiệp tuy rất đông đảo nhưng số lượng tổ chức đảng, đoàn thể, đảng viên lại ít, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh. Ví như, Khu kinh tế Vũng Áng hiện có hơn 750 doanh nghiệp nhưng chỉ có 3 doanh nghiệp có tổ chức đảng với 96 đảng viên, có 206 đảng viên trong các doanh nghiệp đang sinh hoạt ở địa bàn cư trú. Trong 5 năm qua, thị xã Kỳ Anh chỉ thành lập được 1 chi bộ trong doanh nghiệp trực thuộc đảng bộ cơ sở và dù đã rất nỗ lực nhưng cũng chỉ kết nạp được 11 đảng viên trong doanh nghiệp, trong đó chỉ có 3 đồng chí là lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân.

Thực trạng này cũng đang diễn ra ở nhiều tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 07, số lượng tổ chức đảng, đoàn thể được thành lập và số lượng đảng viên, đoàn viên, hội viên được kết nạp đạt thấp; có xu hướng giảm, chưa tương xứng với tiềm năng hiện có. Tổng số đảng viên trong các doanh nghiệp tính đến tháng 7-2023 là 3.645 đảng viên, trong đó giai đoạn 2018 đến tháng 5-2023 kết nạp được 783 đảng viên, đạt 87% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Điều đáng nói là chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng không đồng đều. Một số tổ chức đảng trong doanh nghiệp chưa thể hiện rõ nét vai trò, vị trí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chương trình, kế hoạch xây dựng chỉ tiêu phát triển tổ chức đảng, đảng viên còn thiếu tính tổng thể; thiếu các giải pháp căn cơ, bài bản để tạo nguồn phát triển đảng viên.

Thực tiễn cho thấy, việc thành lập tổ chức đảng trong các doanh nghiệp chưa thực sự được các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng quan tâm đúng mức. Điều này là do tâm lý sợ thành lập tổ chức đảng sẽ thêm các công việc hành chính trong doanh nghiệp. Một số chủ doanh nghiệp chưa thật sự coi trọng phát triển tổ chức đảng.

Lời giải ban đầu

Làm gì để khắc phục “điểm nghẽn” phát triển tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn hiện nay? Đây là nội dung quan trọng được các tham luận tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 07 do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức mới đây. Theo đồng chí Đặng Ngọc Sơn, để hóa giải rào cản này, trước hết các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và người lao động về công tác xây dựng Đảng; đồng thời phải chú trọng gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị trong mỗi cơ quan, doanh nghiệp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Với mục tiêu phấn đấu đến hết nhiệm kỳ 2020-2025, các doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh có đủ điều kiện thành lập tổ chức đảng; hằng năm, tỷ lệ kết nạp đảng viên đạt tối thiểu 4% so với tổng số đảng viên trong doanh nghiệp. Các chuyên gia nhận định, vấn đề cần kíp hiện nay đối với Hà Tĩnh là tập trung khảo sát, đánh giá và tiến hành thành lập tổ chức đảng trong các doanh nghiệp, các cụm công nghiệp, khu chế xuất, trong những doanh nghiệp có vị trí, tính chất quan trọng. Muốn vậy phải thực hiện tốt việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp hiện nay; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho các đồng chí cấp ủy viên, bí thư chi bộ, cán bộ chủ chốt trong doanh nghiệp. Đặc biệt, cần phát huy tốt hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội trong việc tuyên truyền, vận động, tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đảng, tạo nguồn phát triển đảng viên.

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 07 do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức mới đây, đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhận định: "Hà Tĩnh cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tập trung củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị-xã hội trong doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới".

Bài và ảnh: PHẠM KIÊN - THU HƯƠNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.