Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT và đại diện các cơ quan chức năng.

Theo báo cáo của Cục Tổ chức, đối với dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm, Chương trình hành động và dự thảo Nghị quyết Đại hội, ngày 18-9, Thường vụ QUTƯ và QUTƯ họp cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Thường vụ QUTƯ, QUTƯ nhất trí với báo cáo, đề xuất của TCCT về việc tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và góp ý của các đảng bộ trực thuộc. Trên cơ sở toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị đã được Thường vụ QUTƯ, QUTƯ cho ý kiến, Cục Tổ chức tiến hành rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo chính trị (bản tóm tắt), Báo cáo kiểm điểm, Chương trình hành động và dự thảo Nghị quyết Đại hội đảm bảo thống nhất đồng bộ…

Qua nghe ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Lương Cường đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI được các cơ quan chức năng của TCCT tiến hành nghiêm túc, trách nhiệm, sâu kỹ, bài bản, có tính tổng hợp giúp Thường vụ QUTƯ. 

leftcenterrightdel
Đại tướng Lương Cường chủ trì buổi làm việc.

Đại tướng Lương Cường yêu cầu trên cơ sở kết luận của Thường vụ QUTƯ, các cơ quan chức năng rà soát lại toàn bộ công tác chuẩn bị đại hội, đặc biệt là hệ thống văn kiện trình đại hội, hoàn chỉnh nội dung dự thảo, xem xét một số nội dung cần đưa vào tổng hợp báo cáo chính trị và một số nội dung lớn đưa vào gợi ý thảo luận tại đại hội. Trên cơ sở toàn văn báo cáo chính trị, cần hoàn chỉnh báo cáo tóm tắt, chương trình hành động, dự thảo nghị quyết… Các cơ quan chức năng tiếp tục xây dựng thêm và hoàn chỉnh phương án 2 về chương trình đại hội và báo cáo, xin ý kiến Thường vụ QUTƯ.

Đại tướng Lương Cường giao nhiệm vụ trước ngày 25-9, các cơ quan của TCCT phải hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện các văn kiện Đại hội; phối hợp với Văn phòng QUTƯ in, cấp phát tài liệu Đại hội. Hoàn chỉnh quy chế, chương trình làm việc, kịch bản điều hành Đại hội gửi các đồng chí thành viên Đoàn Chủ tịch để chuẩn bị nội dung điều hành.

Đồng chí Chủ nhiệm TCCT yêu cầu Cục Tuyên huấn hoàn thành tổng hợp ý kiến đóng góp của Đại hội các đảng bộ trực thuộc vào dự thảo các văn kiện Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng; rà soát, hoàn chỉnh nội dung điều hành của Đoàn Chủ tịch về thảo luận các văn kiện của Trung ương (gợi ý thảo luận và kết luận của Đoàn Chủ tịch). Cục Tuyên huấn chủ trì chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trong và ngoài quân đội đẩy mạnh thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội…

Tin, ảnh: MINH MẠNH