leftcenterrightdel

Cử tri tỉnh Lâm Đồng đi bầu cử ngày 23-5. 

Theo nghị quyết, số đại biểu được bầu của HĐND tỉnh là 66 đại biểu, số người trúng cử là 66 người. Trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh Lâm Đồng có 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội để bầu lấy 7 đại biểu, 112 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh để bầu 66 đại biểu, 642 người ứng cử đại biểu HĐND huyện để bầu lấy 396 đại biểu và 5.545 người ứng cử đại biểu HĐND xã để bầu lấy 3.365 đại biểu. Tỷ lệ cử tri đi bầu cử tại Lâm Đồng đạt 99,94%.

Tin, ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG