Bộ đội hải quân góp sức chống dịch

Bộ đội hải quân góp sức chống dịch

An sinh để an dân

An sinh để an dân

Ấm lòng người đi xa

Ấm lòng người đi xa

Đồng đội ơi quyết chí một lòng

Đồng đội ơi quyết chí một lòng

Sát cánh cùng nhân dân vượt qua đại dịch

Sát cánh cùng nhân dân vượt qua đại dịchphoto

Quân cảnh Kazakhstan luyện tập chuẩn bị tranh tài tại Army Games 2021

Quân cảnh Kazakhstan luyện tập chuẩn bị tranh tài tại Army Games 2021

Nhớ phố mùa dịch

Nhớ phố mùa dịch

Kiểm soát các chốt kiểm soát

Kiểm soát các chốt kiểm soát

Trung tâm cấp cứu 115 xin nghe!

Trung tâm cấp cứu 115 xin nghe!