Chiếc khăn tay ân tình

Chiếc khăn tay ân tình

Nhà máy điện gió Thái Hòa - Bình Thuận: Top 10 dự án năng lượng tiêu biểu năm 2021

Nhà máy điện gió Thái Hòa - Bình Thuận: Top 10 dự án năng lượng tiêu biểu năm 2021

Bài thơ từ bên Đường 9

Bài thơ từ bên Đường 9

Hình mẫu người chiến sĩ trong “Dáng đứng Việt Nam”

Hình mẫu người chiến sĩ trong “Dáng đứng Việt Nam”

Trang nhật ký viết vào ngày thành lập Đảng

Trang nhật ký viết vào ngày thành lập Đảng

“Hãy tạo cho chúng tôi chỗ cắm ngọn cờ”

“Hãy tạo cho chúng tôi chỗ cắm ngọn cờ”

Yên Kiện nhớ dấu chân Người

Yên Kiện nhớ dấu chân Người

Luang Prabang quyến rũ

Luang Prabang quyến rũ

Chiến công ngày xuân

Chiến công ngày xuân

Đường về quê dài 20 năm...

Đường về quê dài 20 năm...

Quảng Trị - Tiếng vọng linh thiêng

Quảng Trị - Tiếng vọng linh thiêng

Chuyện về tấm ảnh liệt sĩ

Chuyện về tấm ảnh liệt sĩ

Mẹ Anh hùng vùng sông nước miền Tây

Mẹ Anh hùng vùng sông nước miền Tây

Nguyện cả đời vẽ chân dung Bác

Nguyện cả đời vẽ chân dung Bác