Lương duyên từ mùa xuân ấy...

Lương duyên từ mùa xuân ấy...

Hai cái Tết đáng nhớ

Hai cái Tết đáng nhớ

Tết ở chiến trường K

Tết ở chiến trường K

Đón Tết trên đất bạn

Đón Tết trên đất bạn

Nhớ Tết xưa... “làng Mụa”

Nhớ Tết xưa... “làng Mụa”

“Cọp trắng” từ Đông Bắc đến Tây Nguyên

“Cọp trắng” từ Đông Bắc đến Tây Nguyên

 Ngâm thơ... vui như Tết!

Ngâm thơ... vui như Tết!

Tiếng hát át tiếng bom

Tiếng hát át tiếng bom

Xuân ấy Người về vùng mỏ

Xuân ấy Người về vùng mỏ

Chia kẹo lúc Giao thừa

Chia kẹo lúc Giao thừa

Trong lòng dân Tây Bắc

Trong lòng dân Tây Bắc

Ra Giêng anh cưới em...

Ra Giêng anh cưới em...

Mệnh lệnh từ trái tim

Mệnh lệnh từ trái tim

“Ông chủ gánh hát rong”

“Ông chủ gánh hát rong”

Tất niên ở Binh trạm Trường Sơn

Tất niên ở Binh trạm Trường Sơn

Trong ký ức vị tướng biên phòng

Trong ký ức vị tướng biên phòng

Đêm Giao thừa giữa cứ Arai

Đêm Giao thừa giữa cứ Arai

Bữa cơm chiều ba mươi

Bữa cơm chiều ba mươi

Sĩ phu Bắc Hà và mưu kế đánh giặc

Sĩ phu Bắc Hà và mưu kế đánh giặc

Nụ tầm xuân

Nụ tầm xuân