Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ an táng đồng chí Lê Phước Thọ sẽ được thông báo sau.

Đồng chí Lê Phước Thọ, bí danh là Sáu Hậu, sinh ngày 25-12-1927, vào Đảng ngày 10-2-1945; quê quán ở xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

leftcenterrightdel

Nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Phước Thọ (ở giữa) cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo thành phố Cần Thơ. (Ảnh: TTXVN) 

Đồng chí Lê Phước Thọ từng giữ chức: Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII; Bí thư Trung ương Đảng khóa VI, VII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa IV (dự khuyết), V, VI, VII; Trưởng ban Tổ chức Trung ương (6-1991 đến 7-1996); Đại biểu Quốc hội Khóa VIII.

Từ năm 1970-1975, đồng chí giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, được bổ sung vào khu ủy.

Từ tháng 9-1976 đến năm 1979, đồng chí giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Tháng 12-1976, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đến tháng 3-1982, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12-1986), đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng, phân công làm Trưởng ban Nông nghiệp Trung ương (đến tháng 4-1989).

Từ tháng 6-1991 đến 7-1996, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, phân công làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

TTXVN