Cụ VŨ THỊ BẬT

Sinh năm 1927; quê quán: Thôn Hạ, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Từ trần hồi 5 giờ 14 phút ngày 10-1-2024 (tức ngày 29 tháng 11 năm Quý Mão); hưởng thọ 98 tuổi.

Lễ viếng tổ chức từ 11 giờ 15 phút ngày 10-1-2024 tại nhà riêng (thôn Hạ, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên).  

Lễ truy điệu và đưa tang hồi 15 giờ 15 phút ngày 11-1-2024 (tức ngày 1 tháng 12 năm Quý Mão); an táng tại Nghĩa trang thôn Hạ, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình xin được lượng thứ.

THAY MẶT GIA ĐÌNH

Trưởng nữ Nguyễn Thị Chắt

và các con, cháu, đồng cảm tạ!