Ai biết phần mộ liệt sĩ Trần Công Đông ở đâu, xin báo tin cho gia đình theo địa chỉ: Trần Công Trung. Điện thoại: 0862678608 

Liệt sĩ Trần Công Hậu; sinh năm 1949, quê quán: Xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; đơn vị: Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 8, Sư đoàn 324; cấp bậc: Trung sĩ; chức vụ: Tiểu đội phó; hy sinh ngày 20-8-1969 tại Mặt trận phía Nam.

Ai biết phần mộ liệt sĩ Trần Công Hậu ở đâu, xin báo tin cho gia đình theo địa chỉ: Trần Công Trung. Điện thoại: 0862678608