Qua trao đổi với chị Nguyễn Thị Ngọc Bích chúng tôi được biết: Đồng chí Nguyễn Ngãi sinh năm 1942; nguyên quán: Xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; tập kết ra Bắc năm 1968 và đóng quân ở Hải Phòng. Năm 1972, đồng chí Nguyễn Ngãi được cấp trên giao nhiệm vụ trở lại quê nhà (xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) hoạt động.

Sau khi trở về quê nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Ngãi liên lạc với gia đình và thông báo đã có vợ là người Hải Phòng và một con trai mới sinh. Đồng chí Nguyễn Ngãi hy sinh ngày 12-4-1972, trong khi thực hiện nhiệm vụ. Hiện, phần mộ liệt sĩ Nguyễn Ngãi được an táng tại lô số 9, hàng số 1, dãy số 5, Nghĩa trang Liệt sĩ Hương Điền (Thừa Thiên Huế).

Suốt nhiều năm qua, thân nhân trong gia đình có tâm nguyện muốn biết thông tin về vợ và con của liệt sĩ Nguyễn Ngãi. Qua Báo Quân đội nhân dân, ai là vợ và con của liệt sĩ Nguyễn Ngãi xin liên hệ với chị Nguyễn Thị Ngọc Bích theo địa chỉ trên hoặc Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”.

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”-Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; điện thoại: 069.554119; thư điện tử: congtacdang@qdnd.vn.