Năm 2009, chị K. lấy chồng có họ hàng trong phạm vi 3 đời. Năm 2010, chị sinh con đầu lòng. Khi sinh ra cháu đã không khỏe mạnh, lúc 1 tuổi thì phát hiện bị bệnh tan máu bẩm sinh. Hiện nay cháu không thể đi học vì nhận thức chậm, định kỳ phải đi truyền máu, gia đình đã khó khăn lại càng vất vả hơn...

Hôn nhân cận huyết thống là một hủ tục đã và đang tồn tại ở một số địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, ở Lạng Sơn nói riêng. Đây là nguyên nhân quan trọng làm suy thoái chất lượng giống nòi. Trẻ em sinh ra từ cha mẹ cận huyết thống có tỷ lệ cao bị hội chứng down, dị tật bẩm sinh, bạch tạng, bệnh tan máu bẩm sinh... Trao đổi với chúng tôi, ông La Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Thống Nhất cho biết: “Trong quá trình tuyên truyền, vận động xóa bỏ hủ tục hôn nhân cận huyết thống, chúng tôi gặp nhiều khó khăn do địa bàn vùng núi giao thông đi lại không thuận tiện, đồng bào đa phần là người dân tộc thiểu số, trình độ dân trí thấp. Bên cạnh đó, đội ngũ tuyên truyền viên vừa thiếu, vừa yếu về năng lực”. Để giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, UBND xã Thống Nhất đã chỉ đạo các thôn, bản đưa nội dung này vào quy ước, hương ước. Đồng thời, xã thành lập ban vận động và 5 câu lạc bộ phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Các câu lạc bộ tích cực sưu tầm, biên soạn, cung cấp tài liệu và tổ chức tập huấn kỹ năng vận động, tư vấn pháp luật, đối thoại chính sách về hôn nhân và gia đình tại địa bàn; xây dựng các tiểu phẩm, tờ rơi, pa nô, áp phích... để nâng cao hiệu quả tuyên truyền; lồng ghép tuyên truyền trong các hội thi, buổi tọa đàm, giao lưu văn hóa, văn nghệ, các buổi sinh hoạt văn hóa nhằm tăng cường khả năng tiếp cận thông tin cho đồng bào.

HỒNG THỊNH TRANG